MEEUSEN G., e.a.

Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen [zoekhulp: Essen-Kalmthout-Huibergen]. 10de jaargang. Jaarboek 1943-1950.

Softcover, in-8, 148 pp. Bevat interessante artikels over de bezittingen van de abdij van Tongerlo en de molen te Kalmthout.
Dit is de laatste zelfstandige uitgave van de Oudheidkundige Kring Esschen-Calmpthout. In dit nummer wordt een nieuw tijdschrift aangekondigd: Algemeen Kempisch tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore.

MEEUSEN G., e.a.@ wikipedia

€ 15.0