VAN MOLLE Paul

Le Parlement Belge - Het Belgisch Parlement 1894-1969 - Bio-bibliografische gegevens over 2.250 volksvertegenwoordigers, senatoren en extra-parlementaire ministers, 420 foto's en talrijke bijlagen.

Luxe-uitgave op glanspapier. Hardcover, stofwikkel, in-8, 421 pp., foto's in ZW, index/register. Bilingue/Tweetalig N/F.
Bijlagen:
Data van de parlementsverkiezingen (1894-1968)
Samenstelling van de ministeries (19440926-19680617)
Volledige uitslagen van de volksraadpleging over de Koningskwestie (19500312)
Politieke samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (met adressen)
Politieke samenstelling van de Senaat (met adressen)

Zie ook het standaardwerk vanTheo Luykx

Zie ook het werk van John Gilissen

VAN MOLLE Paul@ wikipedia

€ 20.0