ERASMUS Desiderius

Oorlog (vert. van Dulce Bellum Inexpertis - 1514)

Pb, 53 pp. Met inleiding en noten van de vertaler. De oorsprong van deze tekst - een argumentarium tegen de oorlog - ligt in een brief aan Antonie van Bergen, een beschermheer van Erasmus. Christendom en oorlog zijn voor E. onverenigbaar.

ERASMUS Desiderius@ wikipedia

€ 15.0