BARBER Benjamin R.

De infantiele consument. Hoe de markt kinderen bederft, volwassenen klein houdt en burgers vertrapt. (vertaling van Consumed - 2007)

2de druk. Paperback, in-8, 512 pp., bibliografische noten, bibliografie, index/register.
In een markt die te veel produceert moet men behoeften creëren.
Barber introduceert wat hij het 'infantiliserend ethos' noemt: de kapitalistische ideologie die verantwoordelijke burgers reduceert tot volgzame consumenten en het publieke goed vervangt door het private eigendom.
Zelfs het recht om geweld te gebruiken is geprivatiseerd. (198)
Barber is prof politologie aan de univ van Maryland.

BARBER Benjamin R.@ wikipedia

€ 15.0