DARWIN Charles

Over het ontstaan van soorten (vertaling van On The Origin of Species - 1859)

Puike en veelgeprezen vertaling van Ludo Hellemans, die zich gebaseerd heeft op de eerste editie van 1859. Pb, xx pp. + 490 pp. + index, zesde druk.
Deze mijlpaal in het wetenschappelijk denken veroorzaakte opschudding omdat het kinderlijke scheppingsverhaal uit de Bijbel in het gedrang komt (creationisme). In het onderwijs is de studie van Darwin onderbelicht gebleven omdat het de grondvesten van de orde, gebaseerd op godsdienst, wegsloeg.
Nog steeds woedt er een strijd tussen de aanhangers van de koran (de islam gebiedt te geloven in het creationisme) en het wetenschappelijke werk van Charles Darwin, alsof de mensheid zich niet met belangrijker dingen moet inlaten. Armoede en onrechtvaardiheid, om maar iets te noemen. Het ontkennen van de evolutietheorie is een domme en zinloze bezigheid. Zoiets als beweren dat de aarde plat is. De ontkenning is een kaakslag voor het menselijk vernuft en een belediging voor de mensheid zelve. Daarom is Darwin (1809-1882) een 'MUST READ'.
Zie de bespreking van dit thema door An Bogaerts (2006)
Voor een goede biografie van Darwin, rijkelijk geïllustreerd, verwijzen wij naar het werk van Chancellor (in het Engels).

DARWIN Charles@ wikipedia

€ 20.0