MILL John Stuart

Over vrijheid (vertaling van On Freedom - 1859)

3de druk. Vertaling van W.E. Krul. Inleiding van F.L. Van Holthoon. Softcover, pb, 8vo, 187 pp. Pleidooi voor vrije meningsuiting. JSM (1806-1873) waarschuwt dat de waarheid niet steeds overwint. Conformisme uit luiheid kan kwalijke gevolgen hebben. Waar liggen de grenzen van het gezag van de maatschappij over het individu? Blijvend actueel, zeker nu internet-toepassingen zo ingrijpen op onze privacy.
De slotparagraaf:
"De waarde van een staat is uiteindelijk de waarde van de individuen waar hij uit bestaat; en een staat die de belangen van hun geestelijke groei en verheffing achterstelt bij een beetje meer bestuurlijk gemak, of de illusie daarvan die door kleine praktische zaken wordt gewekt; een staat die zijn mensen verlaagt om er in zijn handen meer gewillige instrumenten van te maken, (...) - zo'n staat zal merken dat met kleine mensen niet werkelijk iets groots tot stand kan komen; en dat de volmaaktheid van het mechaniek waaraan hij alles heeft opgeofferd tenslotte tot niets zal dienen, omdat de levenskracht ontbreekt die hij heeft uitgebannen om het raderwerk soepel te doen lopen." (178)

In 1869 publiceerde Mill 'Subjection of Women' , waarin hij de vrouwenrechten verdedigde. Zijn vrouw Harriet Taylor Mill, die in 1858 stierf, zou het boek geschreven hebben.

MILL John Stuart@ wikipedia

€ 15.0