NN

De Kloeckmoedigheyt der Heylige MARTELAREN en Martelarerssen

met Eenige godtvruchtige Bemerckingen ende Ghebeden, In vier Deeltjens voor alle dagen van het Jaer. III DEEL. Voor de dry Maenden van Julius, Augustus en Septmber. T'ANTWERPEN by Joannes van Soest, Boeck-drucker ende Boeck-verkooper, woonende op de groote Merckt, in de Pauw. 1708. Met Gratie en Privilegie. Leder, 5 nerven op de rug. Goudopdruk rug vervaagd. Dit deel loopt van pagina 945 tot 1506.

NN@ wikipedia

€ 75.0