ROUSSEAU Jean-Jacques

Het maatschappelijk verdrag of Beginselen van Staatsrecht (vert. van Du contrat social, ou principes du droit politique - 1762)

Gebrocheerd 181 pp. Vertaling van 'Du contrat social, ou principes du droit politique'. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door René van Westervoort. Vierde druk. Noot LT: Het werk van JJR vormde mee het denkkader voor de Franse revolutie en het politieke denken van de 19de eeuw: Liberté, égalité, fraternité. Citaat uit de inleiding: "Volgens Rousseau moet de ongelijkheid onder de mensen worden toegeschreven aan het ontstaan van de particuliere eigendom. 'De eerste', zegt hij, 'die een stuk land omheinde, zich daarna verstoutte te zeggen: "dit behoort aan mij" en mensen ontmoette, eenvoudig genoeg van geest dat te geloven, was de werkelijke stichter der burgerlijke samenleving." Hieruit zijn nagenoeg alle misdaden, oorlogen, moordpartijen, alle ellenden en verschrikkingen voortgekomen. (uit Discours sur l'inégalité parmi les hommes, 2e partie - 1755) Noot Lucas Tessens: de Franse tekst gaat echter verder: "Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables: Gardez-vous d'écouter cet imposteur; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne.", maar René van Westervoort laat (gewild of ongewild) na de redenering van JJR volledig te brengen. Alzo ontneemt RVW aan de tekst van JJR de revolutionaire component. Veelzeggend !

ROUSSEAU Jean-Jacques@ wikipedia

€ 15.0