SHAKESPEARE William (1564-1616)

De koopman van Venetië (vertaling van The Merchant of Venice - 1598)

Theaterstuk in 5 bedrijven. Hardcover, stofwikkel, in-8, 95 pp. Uit het Engels vertaald naar de Arden Edition door Gerrit Komrij.
Plot: Een oneerbaar beding in een contract (boete onder de vorm van de levering aan een joodse geldschieter van één pond vlees uit het lichaam van een achterstallige schuldenaar) leidt tot een proces. Maar het bestaan van een wet, waarvan de niet-toepassing de geloofwaardigheid van de staat in het gedrang zou brengen, is geen reden om een onrechtvaardigheid te laten begaan. Recht en rechtvaardigheid zijn twee onderscheiden zaken. Politiek (en door toevallige politieke meerderheden gestemde wetten) en ethiek kunnen haaks op elkaar staan. Wie de wet aan zijn kant heeft is daarom nog geen ethisch hoogstaand mens. Het recht mag geen dienstmaagd van de wraak zijn. In voor de staat kiese zaken is het beter om zich op een buitenstaatse autoriteit (de zogenaamde rechtsgeleerde komt uit Rome) te beroepen om recht te spreken.

SHAKESPEARE William (1564-1616)@ wikipedia

€ 20.0