MULISCH Harry

Het stenen bruidsbed

28ste druk. Pb, 221 pp. Gesitueerd tegen de achtergrond van het bombardement op Dresden (februari 1945). Thematiek van de Amerikaanse piloot als oorlogsmisdadiger. De passage over de 'kodegevoelens' blijft ook vandaag nog interessant. (p. 98 e.v.)

zie in dit verband ook het boek van Peter Kleist

MULISCH Harry@ wikipedia

€ 7.5