MAHIEU Marc, BAUDREZ Jos, DE GRYSE A. (voorwoord)

De Belgische Advocatuur

Hardcover, gebonden in lichtblauw linnen met witopdruk, stofwikkel, grote in-8, xiii + 705 pp., bibliografie, index. Inhoud: begripsbepalingen, voorwaarden voor het voeren van de titel, diplomavoorwaarden, eedaflegging, onverenigbaarheden en verbodsbepalingen, de advocaat bij cassatie, ere-advocaat, de nationale orde, stafhouder, historische ontwikkeling van de Orde, de conferenties van de jonge balie (met vermelding van de data en de uitgesproken redevoeringen), de tucht, tuchtsancties, tuchtprocedure, stage, kantoor, de cliënt, confraters, houding, toga, verhouding met de magistratuur, scheidsgerecht, de advocaat in zijn privé-leven (waardigheid, insolventie, kansspelen).
Noteer dat vrouwen pas vanaf 1922 het beroep van advocaat kunnen uitoefenen en dit ingevolge de W. 19220407 (BSB 19220421).

MAHIEU Marc, BAUDREZ Jos, DE GRYSE A. (voorwoord)@ wikipedia

€ 50.0