STÖRIG Hans Joachim

Geschiedenis van de filosofie 1+2

Pocket, 380 + 301 pp., met bibliografische noten en register.
1. De hindoeïstische, boeddhistische, Chinese wijsbegeerte. De Griekse denkers die het eerste hoogtepunt vormen in de historie van de 'Westerse' wijsbegeerte. De filosofie van de Middeleeuwen, Renaissance, Barok en Verlichting. - Confucius, Lao Tse, Pythagoras, Sokrates, Plato, Aristoteles, Augustinus, Thomas van Aquino.
2. De wijsbegeerte in de 19de en 20ste eeuw: idealisme, positivisme, materialisme, marxisme, fenomenologie, existentialisme. - Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Comte, Spencer, Feuerbach, Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Russell, Wittgenstein, Bergson, Husserl, Scheler, Hartmann, Kierkegaard, Marcel, Heidegger, Sartre, Jaspers.

STÖRIG Hans Joachim@ wikipedia

€ 15.0