VAN DE WIELE Marguerite & LOVELING Virginie (edits)

De Belgische vrouw in de Letterkunde - La femme belge dans la Littérature - 1870-1914

Hardcover gebrocheerd/broché groot formaat/grand format (oblong) 108 pp. Met de portretten van alle besproken letterkundigen. Uit de inleiding: "Aan de Vereerders van Schoone-Letteren. Wij bieden U een album aan met de namen van de Belgische vrouwen die de Nederlandsche en Fransche Letterkunde tot sieraad strekken met de opgave van hare bijzonderste werken. Mocht deze poging iets bijdragen tot verspreiding van de gedachte, dat de Belgische vrouw steeds bereid is ook hare kennissen aan het Schoone en Edele te wijden." Zeldzaam/Rare! Bilingual NL/FR. Noot LT: we vermoeden dat dit boek de expositie "La femme contemporaine/De hedendaagsche vrouw" begeleidde. De chichés van de portretten van de Vlaamse schrijfsters werden aangeleverd door H. Mulder. Belangrijk werk voor de geschiedenis van de letterkunde en die van de vrouwenemancipatie. Bevat ook een bibliografisch overzicht.
[old booknumber 19140018]


zie ook de catalogus van Denise De Weerdt

VAN DE WIELE Marguerite & LOVELING Virginie (edits)@ wikipedia

€ 75.0