DEMURGER Alain

Opkomst en ondergang van de Tempelridders 1119-1307. De historische waarheid over de beschermers van het Heilige Graf (vertaling van Vie et Mort de l'ordre du Temple - 1985)

Pb met flappen, grote in-8, 399 pp., illustraties, kaartjes, bibliografische noten, bibliografie, index. Uit het Frans vertaald door Walter Hünd.
De auteur scheidt werkelijkheid en mythe.
Wat in ieder geval vaststaat is dat de Tempelridders door schenkingen rijk en machtig werden. Vervolgens beheerden zij hun patrimonium rationeel en kochten belendende stukken grond en schakelden enclaves uit. Hun logica was die van grootgrondbezitters. Gaandeweg traden zij ook op als bankiers en de boeren waaraan zij krediet verleenden dienden hun gronden als onderpand te geven.
In Aragon gebruikten de Tempelridders slaven als werkkrachten.
Na de opheffing van de orde was het vermogen lange tijd een twistappel tussen kerk en koning.
Goed gedocumenteerd en vlot geschreven werk.

Demurger (1939) is een Frans historicus en prof; de geschiedenis van de Tempelridders is zijn specialiteit.

zie ook

DEMURGER Alain@ wikipedia

€ 20.0