DE BAS F.

Het kadaster in Nederlandsch-Indië. Uit: Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 1884

Geniet, 19 p.
(zie ook Tendeloo, 1895)
De Bas was Kapitein van de Generale Staf, althans in 1894 bekleedde hij die functie.
In het begin van de 19de eeuw werd te Batavia een belasting van 1/2 procent geheven op de onroerende goederen, waarop rechtstitels waren verleend.

DE BAS F.@ wikipedia

€ 7.5