VAN SPENGEN W. (redactie)

Van Kolonialisme tot zelfontwikkeling

Pb, grote in-8, 238 pp., kaartjes, tabellen, bibliografische noten, bibliografie. Over de Noord-Zuid-dialoog en de ongelijkheid, landhervorming, nationbuilding, mobilisering van de armen en verdrukten.

VAN SPENGEN W. (redactie)@ wikipedia

€ 15.0