PUT Eddy, HARLINE Craig

Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius 1542-1620 (vert. van A Bishop's Tale. Mathias Hovius among his flock in seventeenth-Century Flanders - 2000)

Gebrocheerd, grote in-8, 287 pp., illustratie in ZW, bibliografische noten, bibliografie, glossarium, index/register.
Van de backcover: 1580. Protestantse troepen bezetten steden en plunderen kerken. Als vijf jaar later het politieke tij is gekeerd, begint het moeizame werk van de katholieke hervorming. Mathias Hovius, aartsbisschop van Mechelen, staat in het brandpunt. Op zijn werktafel belanden kleurrijke en fascinerende dossiers: een spitsvondige priester drijft bij vrouwen de duivel uit door zijn tong in hun mond te steken, een ketters dienstmeisje wordt levend begraven, een dorpspastoor-boer laat zijn pluimvee rondscharrelen in de kerk ... Het leven van Mathias Hovius bestaat bij de gratie van nonnen, kanunniken, soldaten en geuzen. Zijn biografie biedt een overrompelend tijdsbeeld, levensecht gereconstrueerd door vertellers met een groot inlevingsvermogen.
Michaël Zeeman noemde het in de Volkskrant 'een Decamerone van de Lage Landen'.
Het 4de hoofdstuk bevat de perikelen van en met de steenrijke statenabdij van Affligem in het jaar 1600. Ook Groot-Bijgaarden komt aan bod.
Om Hovius een beetje te situeren geven we onderstaande tijdlijn mee:

PUT Eddy, HARLINE Craig@ wikipedia

€ 15.0