DE WITTE Paul [DE WITTE Pol]

De geschiedenis van Vooruit en de Gentsche socialistische werkersbeweging sedert 1870

1ste druk. Hardcover halflederen band or. 572 pp. Met portretten van Karel De Boos, Paul de Wachter, Paul Verbauwen, Jules De Bleye, Prosper Blansaer, Emiel De Cock, August Lootens, Lodewijk De Braeckelaere, Leopold Procureur, Eduard Stautemans (Millio), Frans Temmerman, Eduard Smol, Ferdinand Hardijns, Karel Beerblock, Eduard Anseele, Edmond van Beveren, Paul Braeckman, Benoni Van Huffel. Noot LT: Kern van het betoog is de strijd tussen journalistiek (De Witte, 17/9/1848-11/3/1929) en propaganda (doel van Vooruit) > blz. 252-253. Aanval op Edouard Anseele sr. als patron van de Vooruit-coöperatieve. Dit boek lokte bij zijn verschijnen een storm van protest uit. Het ging zelfs zo ver dat het boek openlijk werd verbrand. Lange jaren na de publicatie stond het nog altijd op de index van de BWP. Socialisten riskeerden broodroof als men op het spoor kwam dat zij het boek bezaten (MUREZ 19890004: 86).

DE WITTE Paul [DE WITTE Pol]@ wikipedia

€ 200.0