ZAHNOUN Abdelkader, (tekstredactie door Hilde Craeybeckx+ en Sabine Denissen)

De taal van Berbers heeft geen woord voor grenzen

Pb, in-8, 130 pp., foto's. Debuut van AZ (°1957, Algerije), muzikant. Het boek overspant een eeuw: van de Rifoorlog (1921-1926) tot heden. Een interessante kijk op de Algerijnse en Marokkaanse geschiedenis. In feite is het een familiekroniek die de roots van Zahnoun schetst.
Achtergronden:
De Berbers (ook Imazighen genoemd) zijn de oorspronkelijke inwoners van Noord-Afrika ten westen van Egypte, met name hedendaags Algerije, Libië, Marokko, Mauritanie en Tunesië.
Recente geschiedenis: De Berbers hebben zich in Algerije tijdens de onafhankelijkheidsstrijd sterker verzet tegen de Fransen dan de Arabieren. Na de onafhankelijkheid profiteerden ze daar niet van. In het Libië van Moammar al-Qadhafi was er officieel geen sprake van Berbers, aangezien er een pan-Arabische politiek gevoerd werd. In Marokko kwamen de Riffijnen onder Mohammed Abdelkrim El Khattabi in de jaren twintig enkele malen in opstand tegen de Spaanse bezetting en werd er zelfs de République du Rif (1921-1927) gesticht. Later in 1958 was er een opstand tegen het nieuwe postkoloniale Marokkaanse regime. In 1972 was er een nieuwe opstand.
zie ook De geschiedenis van Marokko
+++
Rif-oorlog en République du Rif (1921-1927)

ZAHNOUN Abdelkader, (tekstredactie door Hilde Craeybeckx+ en Sabine Denissen)@ wikipedia

€ 15.0