MASSART, DEELSTRA, DAENENS, VAN PETEGHEM

Vreemde stoffen in onze voeding. Soorten - Effecten - Normen.

2de, volledig herwerkte druk. Pb, in-8, 377 pp., met schema's, tabellen, verklarende lijst van termen en produkten, bibliografie. Over: zware metalen, pesticiden, antibiotica en hormonen, mycotoxinen, nitrosaminen en andere N-nitrosoverbindingen, aromatische koolwaterstoffen, industriële produkten, radioactiviteit (nuclear), additieven.

MASSART, DEELSTRA, DAENENS, VAN PETEGHEM@ wikipedia

€ 20.0