BERGMANN Tony

Ernest Staas, Advocaat - Schetsen en beelden (jubileumuitgave)

Gebrocheerd, in-8, xiv + 200 pp., met fraaie tekeningen, tekst- en woordverklaringen. Inleiding door Bert Decorte.

Noot LT: In het verhaal "De vriendschappelijke eigenaars" toont AB de meedogenloze praktijken van huisjesmelkers in de 19de eeuw: uitdrijvingen door gerechtsdeurwaarders van weduwen met kinderen, zieken, confiscatie van de schamele huisraad. De advokaat weigert de zaak van de vrekkige huisjesmelker, Mie Goebloed. Het is een thema dat wel meer voorkomt in de Vlaamse sociale literatuur, bvb. bij Elsschot, bij Boontje, bij Mevrouw Courtmans.Van Anton Bergmann (°Lier 29/7/1835 +Lier21/1/1874) verscheen in 1873 ook "De geschiedenis van Lier". In 1858 vestigde hij te Lier zijn advokatenpraktijk. In 1875 kreeg AB posthuum de 5-jaarlijkse prijs der Nederlandse Letterkunde.

BERGMANN Tony@ wikipedia

€ 15.0