ONFRAY Michel

Atheologie. De hoofdzonden van jodendom, christendom en islam

Pb, in-8, 268 pp., met beredeneerde bibliografie. Toegankelijke teksten. MO (1959) sabelt ongenadig de grondvesten van de monotheïstische godsdiensten (jodendom, christendom en islam) neer. Die hinderen immers de rede, de emancipatie van de wetenschap en van de mensen. Vrouwen zijn de grootste slachtoffers. Onfray bewijst met de methode van de historische kritiek dat de heilige boeken niet zijn geschreven door diegenen aan wie ze worden toegedicht of dat ze zijn geschreven door bvb. evangelisten die Jezus nooit gekend hebben. Het begin van de 21ste eeuw betekent een revival van de godsdienst, nadat we dachten daarmee afgerekend te hebben.

zie ook de stellingen van Richard Dawkins

zie ook:

ONFRAY Michel@ wikipedia

€ 25.0