VERHEYEN Yves

Gif in ons glas? Een volledig dossier over drinkwater

3de aangevulde druk. Pb, in-8, 152 pp., tabellen, schema's, bibliografie. Een ophefmakend boek over de vervuiling van ons drinkwater. Hoe veilig is het allemaal?
Verheyen (°1949) is agronoom en technisch ir. in de tropische landbouwkunde.

zie ook

over onze waterfactuur

drinkwatermaatschappijen

VERHEYEN Yves@ wikipedia

€ 15.0