DE MAEYER Jan, HEYRMAN Peter (red.)

Geuren en kleuren: Een sociale en economische geschiedenis van Vlaams-Brabant 19de en 20ste eeuw

Hardcover, linnen, stofwikkel, 4to, 399 pp., tabellen, kaarten, foto's, affiches, bibliografie, registers.
Een initiatief van de Provincie Vlaams-Brabant, gerealiseerd door ADVN, AMSAB, CES, KADOC, Liberaal Archief.
In de bijdrage van Maarten Van Dijck en Leen Van Molle vinden we gegevens over het grondbezit (pacht/eigendom): in 1880 werd 76% van de landbouwgronden gepacht, in 1950 toch nog 63%. Dat wijst erop dat de grootgrondbezitters het landbouwareaal (85.000 ha in 1880 en 107.000 ha in 1950) domineerden.
Overigens speelden de socialisten daarop in en argumenteerden in een vlugschrift (p. 180) dat de rijke landeigenaars mochten jagen en de landbouwers niet.

DE MAEYER Jan, HEYRMAN Peter (red.)@ wikipedia

€ 30.0