DE VOS Greta, e.a.

In behouden haven: Reflecties over maritieme regio's. Liber Amicorum Greta Devos.

Pb met flappen, grote in-8, 512 pp., met illustraties.
De bijdrage van Gustaef Asaert: Fransen werkzaam in de scheepsbouw te Antwerpen omstreeks 1800 (pp. 235-268) De bijlagen bevatten vele namen. Onder hen Pierre-François Conscience, vader van Hendrik Conscience.
Bijdrage van Tim Bisschops: Bouwen op de fundamenten van het arsenaal. Het ontstaan van een Antwerpse havenbuurt geduid aan de hand van kadastrale informatie (1875-1908).
Tim Soens schrijft over het dossier Doel.

Greta Devos is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, waar ze zich onder meer toelegde op de geschiedenis van scheepvaart en havens, met specifieke aandacht voor de Antwerpse haven. Vanuit het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis ijverde ze voor het redden en het veilig stellen van archieven, zoals die van de Antwerpse Scheepvaartvereniging, het Verbond der Behandelaars van Goederen, de Kamer van Koophandel en de Boelwerf en verschillende naties in de haven van Antwerpen. Devos werkte ook mee aan tentoonstellingen over de naties en CMB.

DE VOS Greta, e.a.@ wikipedia

€ 20.0