NESNA Hans (pseudoniem Jansen J.P.), KLEIN A. (foto's), PRESSER S. (foto's)

Zoo leeft Duitschland op de puinhopen van het Derde Rijk

Hardcover, in-8, 270 pp., foto's in ZW.
Vroeg journalistiek relaas over de leefomstandigheden van de verslagen Duitsers. Knap geschreven. Merkwaardig hoe mensen toch de kracht vinden om te overleven in mensonterende omstandigheden. De zwarte markt bloeit.
"Tegen de muur geleund staat een eenzame vrouw. Zij rookt, en wacht geduldig op een man, een vreemde, die evenals zij, alleen is. En als even later die man komt, behoeven zij elkaar alleen maar even aan te kijken, dan glijdt er al een vluchtige glimlach van begrijpen om beider lippen; een paar handen grijpen naar elkaar, en zij dansen, dicht tegen elkaar; twee hongerige lichamen." (p. 55) Je voelt hier de hand van de scenarioschrijver-regisseur van een 'film noir'.

De gehele Duitse bevolking heeft schuld aan de oorlog, zo poneert de auteur.
Een toevallige (?) voorbijgangster wordt gefotografeerd en het onderschrift luidt: 'Nazi-meisje ...'.


Jansen overleed op 2 december 1958 op 61-jarige leeftijd. Bron: Boekengids. Jaargang 37(1959).

NESNA Hans (pseudoniem Jansen J.P.), KLEIN A. (foto's), PRESSER S. (foto's)@ wikipedia

€ 15.0