LAMBIN Francis

De Belgische Nijverheid. Eerste en tweede boek.

uit het Frans vertaald door H. Plas. Ingekleefde prenten, 315 chromo's en 27 landkaarten in Deel I en 373 cjromo's en landkaarten in Deel II). Hardcover, 224 + 239 pp. Met talrijke schema's van productieprocessen. Kaartjes. Steengroeven en steenkool. Metalen, ertsen, siderurgie (groevewinning, schroot, ertsbereiding, ertsbehandeling, gietijzer, staal, gelegeerd staal, het walsen, het gieten, stalen buizen, draadtrekken, gereedschappen en gereedschapsmachines, mechanische constructie, drijfmachines, scheepsbouw, metaalconstructie, ijzervoorraden. Met bibliografie.
Geeft een goed beeld van het belang en de kracht van het Belgische industriële weefsel aan het begin van de sixties. Vijftien jaar later startte de verbrokkeling en de afbouw (mijnen, staal, tekstiel, scheepsbouw, ...).

LAMBIN Francis @ wikipedia

€ 15.0