DE HERDT René, DE GRAEVE Bie

Kinderarbeid van omstreeks 1800 tot 1914

2de druk. Pb, 4to, 136 pp., zw-foto's, bibliografie (waarin we belangrijke studie van Seebohm Rowtree missen). Begeleidde de tentoonstelling in het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent (1979). De catalogus bevat 226 items.
België, toen toch de meest geïndustrialiseerde staat ter wereld, was in de 19de eeuw de laatste natie om wettelijke maatregelen inzake de kinderarbeid te nemen. (de wet van 1884) In 1848 was reeds een wetsvoorstel voorgelegd, maar eens de storm over, weer vlug vergeten. Een nieuwe enquête naar de arbeidsomstandigheden in 1869 toonde dat kinderarbeid nog massaal was. De wet van 1889 BEPERKTE de kinderarbeid en gold enkel voor de industrie, niet voor de huisarbeid en de landbouw.
Noot LT: Zelf hebben wij in de Kempen nog veel kinderarbeid gezien in de jaren zestig van de 20ste eeuw; kinderen van boeren werden vanaf hun tiende jaar ingezet in het landbouwbedrijf, weliswaar na de schooluren. Controle was onbestaand.

DE HERDT René, DE GRAEVE Bie@ wikipedia

€ 15.0