ROTTIER Honoré, ARNOLDUS Henri, VERPOEST Luc (intro), DIERICKX Myriam (tekeningen en plattegronden)

Onderdak. 5000 jaar wonen in de Lage Landen.

Hardcover met geïllustreerde stofwikkel. Small in 4°, 272 pp. Uitvoerig geïllustreerd. Eerste uitgave. Chronologisch opgebouwd werk: Eerste nederzettingen, de romeinse woning, Middeleeuwen, renaissance en barok, woningnood en volkshuisvesting. Met verklarende woordenlijst, bibliografie, illustratieverantwoording, register van namen en plaatsen. Honoré Rottier (°1940) is planoloog en doceerde aan de Academie voor Bouwkunst te Maastricht. Noot LT: Rottier wijst op de radicale breuk in de stadsgezichten als gevolg van de industriële revolutie in de 19de eeuw > verstedelijking voltrok zich in België veel vroeger dan in Nederland.

raadpleeg het Charter van Athene (1933) over volkshuisvesting en de functies van de stad


zie ook Rondreis door Middeleeuws Vlaanderen (1996)

ROTTIER Honoré, ARNOLDUS Henri, VERPOEST Luc (intro), DIERICKX Myriam (tekeningen en plattegronden)@ wikipedia

€ 20.0