DE LATTIN Amand

Contacten met vroeger Antwerpen. Gebeurtenissen, geplogenheden, markante figuren

Pb, in-8, 269 pp., illustraties. Hoofdstuk XXIX bevat de criminele kroniek.
In Hoofdstuk XXXII rekent De Lattin af met drie archivarissen/historici: Floris Prims (Antwerpen), kanunnik Jos. Janssen (Turnhout), Lodewijk Philippen (archivaris van de COO te Antwerpen). De eerste twee noemt hij zelfgenoegzaam en te snel werkend. Philippen was een nauwgezet historicus.

DE LATTIN Amand@ wikipedia

€ 15.0