KWANTEN Godfried

Welstand door vereniging. De ontwikkeling van de christelijke arbeiderscoöperaties (1886-1986)

Pb met flappen, 4to, 271 pp., foto's, tabellen, grafieken, bibliografie, verklaring van technische termen.
Enkele van de besproken items: ACW, Welvaart-winkels, Landelijk Verbond van Christelijke Coöperaties (LVCC), depositokassen, spaarbank, Belgische Arbeiderscoöperatie (BAC), verzekeringen, Volksverzekering, Arbeiderspers, Samkoburo, drukkerij Sofadi, dagblad Het Volk, Accent = reclamebureau, reisbureau Ultra Montes. Ook de relaties met de Boerenbond worden besproken.
In dit werk wordt wel degelijk over AANDEELHOUDERS en AANDELEN gesproken (zie bvb. het organogram op p. 128).
De tabel op p. 165 geeft de samenstelling van de portefeuille van de LVCC op 31/12/1985. De rol van de C.V. Auxipar is interessant.
Op p. 171 vinden we het structuurschema van 'Groep C'.
Tussen 1935 en 1985 steeg het aantal aandeelhouders van de LVCC van enkelen naar 446.748. In dezelfde periode steeg het kapitaal van 16.140 frank naar 1.157.423.000 frank.

aanverwante studies

KWANTEN Godfried@ wikipedia

€ 15.0