DUHAUT Georges, PONSAERS Paul, PYL Georges, VAN DE SOMPEL Roger (eds.)

Voor verder onderzoek ... Essays over de politie en haar rol in onze samenleving. Pour suite d'enquête ... Essais sur la police et son rôle dans notre société.

Vuisdikke hardcover, stofwikkel, in-8, 878 pp., bibliografische noten. Résumés en français/Samenvattingen in het Nederlands.
Het boek bevat 4 luiken:
I. De politie, een partner in de samenleving.
II. De politieorganisatie.
III. De mens in de organisatie.
IV. De maatschappelijke opdracht van de politie.
In dit vierde luik vonden we op pagina 779 een merkwaardige paragraaf: "Een ander voorbeeld van dit cultureel aspect dat in verschillende bronnen terugkomt is het blijven ontkennen ondanks alle bewijzen die het tegendeel aantonen. (...) Dit heeft vooral te maken met de aard van het gepleegde delict omdat het bekennen van bepaalde types misdaad een inbreuk op eergevoelens betekent."
Noot LT: door deze culturele aspecten in rekening te brengen, plaatst men de politiemensen in het veld voor een haast onmogelijke taak; verder ontslaat deze redenering bepaalde bevolkingsgroepen/minderheden van enculturatie/assimilatie; dat opent dan weer de weg voor een multitude van interpretaties van het recht en (in een aantal gevallen) de negatie van het recht van het slachtoffer.
Noteer dat in de periode van het verschijnen van dit boek fundamentalistisch terrorisme nog geen dagelijkse bekommernis vormde.
Het boek verscheen een jaar nadat Marion Van San haar ophefmakende studie 'Criminaliteit en criminalisering, allochtone jongeren in België' (2001) had uitgebracht en door de wetenschappelijke kringen werd gehoond en verbannen.

DUHAUT Georges, PONSAERS Paul, PYL Georges, VAN DE SOMPEL Roger (eds.)@ wikipedia

€ 25.0