MAYR Ernst

Het recht van de sterkste. Darwin en het ontstaan van de moderne evolutietheorie. (vertaling van One Long Argument: Charles Darwin and the Genesis of Evolutionary Thought - 1991)

Pb, in-8, 277 pp., fotokatern, bibliografie, verklarende woordenlijst, index/register.
De oorspronkelijke Engelse titel suggereert dat Darwin het Boek Genesis heeft herschreven, of van de tafel geveegd, zo u wilt.
Mayr gaat op zoek naar de feitelijke kennis zoals die vóór Darmin bestond en de Zeitgeist die toen heerste. We mogen niet vergeten dat het creationisme het quasi algemeen aanvaarde verhaal was: de Bijbel was de bron van alles. De wereld was een constante.
Mayr is emeritus hoogleraar zoölogie.

MAYR Ernst@ wikipedia

€ 15.0