MILL John Stuart, [MILL Harriet Taylor]

De onderwerping van de vrouw (vert. van The Subjection of Women - 1869)

Pb, in-8, 178 pp. Uit het Engels vertaald door Eva Wolf. Inleiding van Maaike Meijer.
In 1869 publiceerde Mill 'Subjection of Women', waarin hij de vrouwenrechten verdedigde. Zijn vrouw Harriet Taylor Mill, die in 1858 stierf, zou het boek geschreven hebben. Alhoewel er voor deze laatste bewering geen sluitend bewijs bestaat, is ze toch aannemelijk. Vrouwen werden niet geacht een mening te hebben en nog minder om ze te publiceren.
Quote: "That the principle which regulates the existing social relations between the two sexes - the legal subordination of one sex to the other - is wrong in itself - and now one of the chief hindrances to human improvement; and that it ought to be replaced by a principle of perfect equality ..."
Noot LT: In West-Europa is er een enorme vooruitgang geweest (stemrecht, huwelijksgoederenrecht, echtscheiding, abortus, ...). Wereldwijd moeten we echter van een achteruitgang spreken, vnl. onder invloed van de oprukkende islam-ideologie die de sharia als rechtstelsel naar voor schuift.

MILL John Stuart, [MILL Harriet Taylor]@ wikipedia

€ 15.0