Ministerie van Openbare Werken/Bestuur der Wegen - Ministère des Travaux Publics/Administration des Routes - Ministry of Public Works/Roads Department

Wegen in België van de Oudheid tot 1980 - Routes de Belgique de l'Antiquité à 1980 - Belgian Roads from Antiquity to 1980 -

Uitgegeven n.a.v. XVIII Congrès Mondial de la Route, Bruxelles 13-19/9/1987.
A.I.P.C.R./P.I.A.R.C.
Pb, A4, 127 pp., kaarten, (lucht-)foto's, statistieken, grafieken.
Een belangrijk historisch overzicht van de uitbouw van het wegennet in België en de aansluiting op het Europese verkeersnet. Het werk kwam nooit in de handel maar werd uitgedeeld aan de deelnemers van het Congres.
Drietalig N/F/E. Trilingue N/F/E. Trilingual N/F/E.

Ministerie van Openbare Werken/Bestuur der Wegen - Ministère des Travaux Publics/Administration des Routes - Ministry of Public Works/Roads Department@ wikipedia

€ 49.0