STAES J.

De Belgische Republiek van 1790: Hare Opkomst en haar Ondergang

Searchable SPDF, 102 Mb. Professional Scan 300 dpi by MERS.

Origineel: Softcover, genaaid, in-8, 290 pp.
Citaat: 'De Oostenrijksche regeering was met den aard en de opbrengst der belastingen van ons land niet bekend en kon er ook geen controle of toezicht over uitoefenen. Reeds in 1763 kloeg graaf von Kaunitz, een der ministers van Maria-Theresia, dat sommige personen, waaronder de hertog van Aremberg [Arenberg] zich bevond, in verscheidene jaren den twintigste penning niet hadden betaald.' (61) Noot Lucas Tessens: De twintigste penning was een soort overdrachtbelasting a rato van 5 procent op de waarde van verkochte onroerende goederen.
Ook toen betaalden de superrijken hun belastingen dus niet.
Indien de centrale regering geen controle of toezicht kon uitoefenen op de betaling van de belasting, dan moeten we ons de vraag stellen wie dat wél kon.
Wetende dat de hertog van Arenberg de belangrijkste grootgrondbezitter van ons land was, laat vermoeden dat het ontdoken bedrag enorm moet zijn geweest.

Overigens verdedigt Staes de hervormingsdrang van Jozef II, die de derde stand (de steden) meer vertegenwoordigers wilde bezorgen in de Staten van Brabant. (p. 64-65) Daartegen rees fel verzet.

De auteur is niet mals voor Van der Noot en Joanna Pinaut (Madame de Bellem) en kiest de zijde van de Vonckisten. Van der Noot werd gesteund door het laagste gepeupel, aldus Staes.

Wij gebruiken WeTransfer om u deze doorzoekbare SPDF-file te zenden: simpel, snel en veilig.
Nous utilisons WeTransfer pour vous envoyer ce SPDF (cherchable): simple, rapide et sécurisé.
We use WeTransfer to send you this searchable PDF-file: simple, fast and safe.

STAES J.@ wikipedia

€ 15.0