Stichting het Zeeuwse Landschap, BUISE Marc A.

Het Ontstaan van Zeeland: 26 Aardkundig waardevolle gebieden in de Provincie + Saeftinghe, uit schor en slik

Twee brochures.
De eerste brochure (uitgave februari 2013) biedt een historisch overzicht verlucht met kaarten en tijdlijnen.
De tweede brochure (64 pp.) is klassieker van opbouw en behandelt specifiek het Verdronken Land van Saeftinghe, een beetje een verloren natuurhoekje van Nederland, vlak bij de Antwerpse haven en de kerncentrale van Doel.

Stichting het Zeeuwse Landschap, BUISE Marc A.@ wikipedia

€ 15.0