LERNOUT Geert

In den beginne - van Adam & Eva tot intelligent design

Paperback, in-8, pp., illustraties, bibliografie.
Kritiek: wij hadden graag een index gezien in dit boek.
Een veelzeggend citaat dat de kern van het boek raakt: "Wij zijn uiteindelijk met denken al heel wat verder geraakt dan met geloven." (331)
Op p. 286 somt Lernout de vergissingen op uit de Syllabus errorum (1864) van paus Pius IX. De kerk had toen nog altijd niet de Franse Revolutie verwerkt en bleef de democratische principes en de rechten van de mens actief bestrijden.
De studie belicht de strijd tussen de Bijbel en de wetenschappelijke verworvenheden.
Over de strijd tussen de Koran en de wetenschap - met name over het creationisme - rept Lernout niet, maar het is duidelijk waar hij naartoe wil.
Voor Lernout is de God (met een grote G) uit de Bijbel (Genesis) een jaloerse en kwaadaardige god (met een kleine g).
Tenslotte stelt hij voor om god te negeren. Hoe je dat doet, vertelt Lernout niet. Daarvoor grijpen we misschien best terug naar de geschriften van Albert Camus: 'Dans un monde sans Dieu, il nous reste que l'honneur.'

LERNOUT Geert@ wikipedia

€ 15.0