RUTGES Jan, LAURYSSENS Annemie (eindredactie)

De grond is van ons. De beweging van boeren zonder grond. (A terra é nossa)

Pb, 4to, 64 pp., foto's in ZW. Gebaseerd op een rapport over Assesoar (Propriedade da terra: opressao e miseria, uitg. CEDLA Latin America - studies 56, Amsterdam, 1990). Een aanklacht tegen het allesverslindende grootgrondbezit (latifundio) in Brazilië: 2% van de grote landeigendommen (> 1.000 ha grond per bedrijf) bezet 58% van het landbouwareaal, terwijl 83% van de landbouwbedrijven (minder dan 100 ha) slechts over 20% van het totale areaal beschikt. Er zijn ongeveer 5 miljoen boerenfamilies zonder land om te bewerken.

RUTGES Jan, LAURYSSENS Annemie (eindredactie)@ wikipedia

€ 15.0