DE LA HAYE R. Dr, HAMANS P. Dr

Bisdom langs de Maas. Geschiedenis van de kerk in Limburg.

Luxe-uitgave, hardcover, stofwikkel, in-8, 734 pp., illustraties in ZW en kleur, bibliografie, index.
Noot LT: Bevat een interessante maar veel te beknopte bijdrage (343-377) van Dr Régis de la Haye over de Franse Tijd (1794-1814) en het Luiks en Akens intermezzo (1801-1840). Hieruit: "De rol van de grote kloosters is op het einde van de 18de eeuw feitelijk uitgespeeld. De kritiek op de kerk, vooral op haar rijkdom, betreft, begrijpelijk, vooral de grote abdijen met hun commenditaire abten en de rijke kapittels, die in feite 'beleggingsmaatschappijen', 'pensioenfondsen' zijn geworden, met rijke inkomsten en weinig spiritualiteit." (345)

zie ook het standaardwerk over het Bisdom Gent en het boek van Hervé Hasquin over het Frans Bewind

DE LA HAYE R. Dr, HAMANS P. Dr@ wikipedia

€ 25.0