CLAEYS Manu

Stilstand: Over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie. Het Oosterweeldossier.

Vuistdikke paperback, in-8, 552 pp., kaartje.
Kritiek: bevat geen index/register wat de consultatie bemoeilijkt. Ik heb niet heel het boek gelezen maar in de inhoudstafel vind ik niks terug over de Liefkenshoektunnel; nochtans zou het verplichte gebruik van de LHT voor vrachtwagens, komende van het noorden over de A12, de Antwerpse ring danig kunnen ontlasten. Ondertussen is de overkapping van de Ring (in feite een autostrade DWARS DOOR DE STAD) goedgekeurd. Waar men dan met de uitlaatgassen blijft is mij een raadsel. Andere vraag: gaat men bovenop de overkapping gebouwen zetten? Zoja, dan komt de beton-lobby voor de tweede keer aan zijn trekken.
Van de achterflap:
Hoe komt het dat de Vlaamse regering er na al die jaren maar niet in slaagt een oplossing te vinden voor de Antwerpse mobiliteitsproblematiek? Dit boek geeft antwoorden op die vraag. Op 19 december 2005 tekende de actiegroep stRaten-generaal officieel bezwaar aan tegen een nieuwe snelweg door de stad Antwerpen en legde meteen ook een alternatief voor. Het was het begin van een lange strijd tegen het grootste geplande infrastructuurproject ooit in België: de Oosterweelverbinding. Mobiliteitsexperts, milieudeskundigen, dokters, planologen, bedrijfsleiders, bewonersgroepen en stadsbrede bewegingen sloten zich aan bij het protest. Gemeten aan tijdsverloop, media-aandacht en politieke commotie werd dit 's lands belangrijkste burgerstrijd van de voorbije jaren, die voortduurt tot vandaag. Het politieke beheer van het dossier verwerd stilaan tot een ingewikkeld staketsel van manipulatie en bedrog. Partijbelangen, machtspolitiek en parallelle besluitvorming creëerden een zwart gat, dat gaandeweg elk streven naar nuchtere beleidsvoering en uiteindelijk het vinden van valabele oplossingen opslokte. In Stilstand brengt Claeys zijn meest cruciale teksten over de kwestie samen in een uniek logboek. Als een Grieks koor becommentarieert hij in real time de gebeurtenissen, reageert hij op politieke communicatie, hekelt hij het gebrek aan transparantie en burgerinspraak, informeert hij over alternatieven, roept hij op tot actie.

zie ook aanverwante werken

CLAEYS Manu@ wikipedia

€ 25.0