VERMEULEN Urbain

De fundamenten van de Islam. Over koran, kaliefen en kruistochten. Lessenreeks.

PDF-file, 10,5 MB, wordt u aangeleverd via e-mail.
In 2008 gaf Professor Vermeulen een reeks van zes lessen over de islam aan leden van het Davidsfonds.
De syllabus telt 66 pagina's.
Les 1: Het leven van Muhammad
Les 2: De geschiedenis van de islamwereld
Les 3: De bronnen van de islam
Les 4: Islamitische godsdienst
Les 5: Het islamitisch recht
"Het islamitisch recht vormt de kern en de essentie van het islamitisch systeem. De islam is een totalitair allesomvattend systeem dat elk facet van het leven van de mens in relatie tot zichzelf, de naaste, de samenleving en tot God regelt." (5/1)
Les 6: Het islamitisch fundamentalisme
Over Sadat: "De binnenlandse politiek tijdens de jaren zeventig was er in verschillende landen op gericht het islamitisch fundamentalisme tot bondgenoot te nemen. Het belangrijkste voorbeeld is zonder twijfel president Sadat van Egypte die, na het overlijden van Nasser in 1970, de steun van de (verboden) Muslimbroederschap zocht om zijn linkse opponenten (en ideologische erfgenamen) te elimineren." (6/9)
Over Saoedie-Arabië: "Saoedie-Arabië waar de Wahhabitische interpretatie van de islam de officiële doctrine is, heeft met de petroleumdollars steeds actief de fundamentalistische beweging in de andere Arabische landen gesteund." (6/9)
Hieronder vindt u de volledige inhoudstafel.


zie onze nota over Vermeulen

VERMEULEN Urbain@ wikipedia

€ 15.0