VANDER VAEREN Julien, BAELS H. Minister van Landbouw (Voorwoord)

De voornaamste feiten uit eene eeuw geschiedenis van den Belgischen landbouw 1830-1930

Softcover, in-8, 154 pp.
Noot Lucas Tessens: De opdracht luidt: 'Aan Zijne Majesteit AALBRECHT I, Koning der Belgen, Hooge Beschermer van den Nationalen Landbouw'. Dat illustreert meteen de Vlaamsgezindheid van de auteur en je ziet het uiterst zelden als lofbetuiging aan Albert I. Het voorwoord van minister Hendrik Baels toont de verbondenheid tussen beide mannen; dat blijkt ook uit de lof die de auteur aan Baels betuigt i.v.m. de pachtwet van 1929. In oktober 1936 eiste en bekwam Hubert Pierlot de verwijdering van Vander Vaeren uit zijn ambt van secretaris-generaal van het ministerie van landbouw; Leopold III had zich nochtans tegen die verwijdering verzet. In mei 1940 zette diezelfde Pierlot Baels af als gouverneur van West-Vlaanderen, zogenaamd omdat die laatste zijn post had verlaten tijdens de 18-daagse veldtocht. Een dik jaar later trouwt Leopold III met Lilian Baels. Het zijn elementen die o.i. hebben meegespeeld in de aanloop naar de Koningskwestie die ruim 10 jaar (1940-1950) zou aanslepen.
VANDER VAEREN (1877-1961) was Ingenieur Agronoom - Doctor in Natuurwetenschappen - Algemeen Bestuurder bij het Ministerie van Landbouw - Professor aan het Landbouwinstituut der Hoogeschool te Leuven - Lid der Landbouw-Akademie van Frankrijk.
Julien Vandervaeren (zijn naam wordt op verschillende wijzen gespeld, iets wat opzoekingen op het internet niet vergemakkelijkt) behaalde in 1898 zijn diploma aan het Institut agronomique de Louvain met een handgeschreven thesis. Zijn rapport de 'fin d’études' gaat over de toepassing van windkracht op boerderijen. Zijn diploma legde hem geen windeieren. Later vinden we zijn naam terug als professor aan het instituut en als kabinetschef (dit valt te checken, LT) bij het ministerie van Landbouw.
Noot LT: De chronologie doorheen het werk geeft een uitstekend overzicht van de maatregelen die op landbouwgebied genomen werden. De bibliografie geeft een goede kijk op de boeken die tot dan toe belangrijk waren voor de studie van de landbouwgeschiedenis.
De TABELLEN met de dalende prijzen van tarwe in de periode 1860-1913 verklaren de armoede op het Vlaamse platteland. De dalende prijzen vanaf 1881 waren het gevolg van massale import van graan uit Canada, de USA, Argentinië, Rusland en de Donaulanden. Daarbij moeten wij de vraag stellen welke import- en douane-politiek er door de regeringen werd gevoerd.
De maatregelen werden op binnenlands vlak gehouden: scheikundige meststoffen, veeteelt aansporen, een korps van staatslandbouwkundigen die voordrachten hielden, ...
De crisis in de landbouw bracht de plattelandsvlucht (naar de steden en naar bvb. Canada) op gang.

Pro Memorie: een kwintaal = 100 kilogram

VANDER VAEREN Julien, BAELS H. Minister van Landbouw (Voorwoord)@ wikipedia

€ 40.0