OTTOMER Tanguy

't Stad van vroeger. Verdwenen parels van Antwerpen

4de druk. Pb met flappen, in-8 square, 188 pp., rijkelijk geïllustreerd.
Ottomer (1981) is stadsgids.
Bevat de foto van de ijsblokken waarmee Panamarenko op 6 juli 1968 het Conscienceplein versperde. En Pana had weer eens gelijk! Dit plein moest geen parking zijn, geen doorgang voor de wagen van zuster Aline, maar leven!

Kritiek: de pagina-opmaak is wel leuk maar de scanning van het fotomateriaal laat te wensen over; ook de kleuren zijn vaak overgesatureerd.

OTTOMER Tanguy@ wikipedia

€ 20.0