Our category CADASTRE


BONJEAN Louis-Bernard (Sénateur) (1866) - Du Cadastre dans ses rapports avec la Propriété Foncière. Discours

Cadastre (1817) - Manuel du Contrôleur et de l'Expert relatif aux opérations du Cadastre

CADASTRE, [VANDERMAELEN] (1851?) - Atlas Cadastral du Royaume de Belgique publié sous les auspices de Monsieur le baron d'Huart, Ministre des Finances. Tableau indicatif des propriétaires de la commune de Woluwe-St-Lambert (Prov. de Brabant)

CAHIER D'URBANISME (1952) - Cahier d'Urbanisme: numéros 12, 13, 20, 37-38, 39, 44-45, 46-48, 49, 51, 52, 54-55, 56.

CAHILL Kevin (2002) - Who Owns Britain: The Hidden Facts Behind Landownership in the UK and Ireland

CAPRASSE J.-M., LOUVIGNY H., BLAVIER E. (1991-1995) - La Propriété Foncière dans la Province de Luxembourg. Fascicule I (Introduction générale), II (La Propriété Publique. Les Superficies), III (La grande propriété et son évolution de 1845 à nos jours)

CASTELEIN A. s.j. (Professeur de Philosophie Morale et Sociale) (1896) - Le socialisme et le droit de propriété

CASTELEIN A. s.j. (Professeur de Philosophie Morale et Sociale) (1896) - Le socialisme et le droit de propriété

CHEVERRY Pierre, CLERGEOT Pierre, MENET Daniel (photos) (2005) - Paysages ruraux, un perpétuel devenir : 1800-2000 Histoire de l'aménagement foncier

CLERGEOT Pierre (coordination) (2008) - Cent millions de parcelles en France. 1807 - Un cadastre pour l'empire.

COLLECTIEF (1992) - Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout

CROMMELIN Claude August (1865) - Beschouwingen over de grondbelasting. Academisch proefschrift na magtiging van den rector magnificus Mr. J.A. Fruin, gewoon hoogleeraar in de faculteit der regtsgeleerdheid, met toestemming van den academischen senaat en volgens besluit der regtsgeleerde faculteit, ter verkrijging van den graad van doctor in het romeinsche en hedendaagsche regt, aan de Utrechtse Hoogeschool door -, geboren te Amsterdam, in het openbaar te verdedigen op woensdag 28 juni 1865, des namiddags ten 1 ure.

CROMMELIN Claude August (1865) - Beschouwingen over de grondbelasting. Academisch proefschrift na magtiging van den rector magnificus Mr. J.A. Fruin, gewoon hoogleeraar in de faculteit der regtsgeleerdheid, met toestemming van den academischen senaat en volgens besluit der regtsgeleerde faculteit, ter verkrijging van den graad van doctor in het romeinsche en hedendaagsche regt, aan de Utrechtse Hoogeschool door -, geboren te Amsterdam, in het openbaar te verdedigen op woensdag 28 juni 1865, des namiddags ten 1 ure.

DANHIER M. (directeur du Cadastre) (1960) - Le Cadastre. Conférence faite aux étudiants en droit notarial de l'Université de Louvain le 22 février 1960 (cours de M. le Professeur Zeger Van Hee).

DE BAS F. (1884) - Het kadaster in Nederlandsch-Indië. Uit: Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 1884

DE HAAN, MR. P.; BRUSSAARD, PROF. DRS. B.K.; THIADENS, IR. TH.J.G.; BOGAERTS, PROF. DR. IR. M.J.M.; E.A. (1982) - Op goede gronden. Een bundel opstellen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers.

DE REU Pieter (2011) - De geschiedenis van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (1796-2006)

DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.) (1954) - La propriété foncière en Belgique de 1569 à 1850

DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.) (1933) - La vente des biens nationaux dans l'arrondissement de Namur

DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.) (1933) - La vente des biens nationaux dans l'arrondissement de Namur.

DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.) (1945) - Les classes rurales dans la principauté de Liège au XVIIIe siècle

DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.) (1938) - La vente des biens nationaux dans le département de Jemappes.

Département des Finances. Cadastre. Documents statistiques (1865) - Etendue territoriale. Revenu imposable des propriétés foncières. Nombre des parcelles et des propriétaires. (Belgique)

DUCAMP A. (1884) - Le Cadastre. Notice historique & améliorations à apporter dans ce service.

DUFRANE Franz (1985) - Bos en heide in Limburg. Persoonlijke visie van een bosbouwer met 30 jaar ervaring in Limburg.

DUVIVIER Ch. (Avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles) (1878) - De la propriété des anciens cimetières, avec une notice sur les fabriques d'autrefois, et divers documents, en partie inédits, sur la question.

ERRERA Paul (1891) - Les Masuirs. Recherches historiques et juridiques sur quelques vestiges des formes anciennes de la propriété en Belgique.

FARASYN Daniel (1920-1998), Provisor van het Koninklijk Atheneum Gent - Sint-Pieters (1979) - Historiek van de eerste gebouwen langs de Oostendse zeedijk 1830-1878

GEEBEL Guus (1998) - Van Franse komaf. Het kadaster ontrafeld.

GOOSSENS Martine (1988) - Een voorbeeld van stedelijke bezitsverwerving in de negentiende eeuw: Kalmthout 1835-1910, in: Calmpthoutania, jg 40 (1988), nr 1, pp. 20-40

GORIS Jan M., VAN DER HAEGEN Herman, LEENDERS Karel A.H.W., VERA Hein, DE KOK Harry, e.a. (2009) - De gemene gronden in de Kempen. Hoe de Kempische gemeenschappen hun aard verkregen, gebruikten en verloren. Van de wolvenput naar de ellendige berk; het landschap van de Kempische wildernis 1200-2000. Rechten op woeste gronden in de meierij van Den Bosch. De aard van zes dorpen: Beerse, Vosselaar, Lille, Wechelderzande, Gierle en Vlimmeren. Een casusonderzoek van een Kempense gemene heide. Post factum - Jaarboek voor geschiedenis en volkskunde - Jaarboek 1, 2009

GRUNZWEIG Armand, NOTEBAERT Alexandre (1971) - Inventaire des Archives du Cadastre du Brabant avant 1865 [old book number 19710070B]

HANNES Juul (1974) - Provincie Limburg 1842-1844. Uitgave van kadastrale statistieken, deel 1 : A-L. deel 2: M - Z

HEEREN Georges (1982) - Juridische aspecten van het grondbeleid

Hoppenbrouwers P., B. van Bavel (eds.) (2004) - Landholding and Land Transfer in the North Sea Area (Late Middle Ages - 19th Century)

KOCKELKOREN, J.H.M.; MARCHESINI, MR. L.G.N.; RIKKEN, MR. A.J.A.; SCHREUDER, MR. P.; (RED.) (1991) - Kadaster in Perspectief. Bundel opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Ir. J.L.G. Henssen ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.

KOERT M.H. (1988) - Rechtsvergelijkende studie naar de kenbaarheid van de publiekrechtelijke rechtstoestand van onroerend goed in Engeland, Frankrijk, België en West-Duitsland

LAMBERT Jan Dr (1970) - Het aandeel van de landbouwers in de koop van de nationale goederen in België (1796-1821)

LEFORT J. (1892) - La condition de la propriété dans le Nord de la France. Le droit de marché.

LOUTCHISKY Ivan - BODINIER Bernard et Eric Teyssier (introduction) (1999) - Propriéte paysanne et ventes des biens nationaux pendant la Révolution française / La petite propriété en France avant la Révolution et la vente des biens nationaux / Quelques remarques sur la vente des biens nationaux

MEUWISSEN Eric (2018) - Les Mosselman. Une famille belge au coeur du pouvoir dans le Paris du XIXe siècle

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - CIPAL - MERS - Tessens Lucas (2002) - Belastingdienst voor Vlaanderen - Onroerende Voorheffing - Jaarverslag 2001

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - CIPAL - MERS - Tessens Lucas (2003) - Belastingdienst voor Vlaanderen - Onroerende Voorheffing - Jaarverslag 2002

NERINCX Edmond (Conseiller International en Investissements) (1970) - Douze mois de surveillance de patrimoine. 1 + 2

NN (1928) - Part Social Compagnie Immobilière du Littoral-Ouest SA; coupons 11-18 attachés

NN (1875) - Verslag van den Landbouw in Nederland. Grootte der Gronden tijdens de Invoering van het Kadaster.

PARMENTIER Isabelle (dir., avec coll. C. Ledent), TALLIER Pierre-Alain (2010) - La recherche en histoire de l’environnement : Belgique - Luxembourg - Congo - Rwanda - Burundi

PEELEN Pieter (1881) - De Regeling Van Het Grondbezit In Engeland

PLANKEEL, DRS. H.J. (1996) - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Breskens. Serie West Zeeuwsch-Vlaanderen. Deel 2. Waarin opgenomen het historisch kadaster 1610-1832 door drs. H.J. Plankeel.

POPP Philippe Christian (ancien controleur du Cadastre) (ca. 1860) - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Communes/gemeenten: Blaasveld, Breendonk, Boom, Heffen, Heindonk, Leest, Tisselt, Ruisbroek, Sint-Amands, Puurs, Willebroek

POPP Philippe Christian (ancien controleur du Cadastre) (ca. 1860) - VILLERS-NOTRE-DAME [Ath] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Plan parcellaire avec les mutations- Province de Hainaut - Arrondissement de Mons, Canton de Chièvres

POPP Philippe Christian (ancien controleur du Cadastre) (ca. 1860) - BROECHEM [Ranst] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Zandhoven

POPP Philippe Christian (ancien controleur du Cadastre) (ca. 1860) - SINT-MARTENS-LENNIK [Lennik] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Jodoigne

POPP Philippe Christian (ancien controleur du Cadastre) (ca. 1860) - WALEM [Mechelen] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Duffel

POULLET Edm. Prof (Université Catholique de Louvain) (1866) - Les Juridictions et la Propriété Foncière dans le quartier de Louvain

PRESCOTT Samuel T. (2003) - Federal land management. Current issues and background

RUTGES Jan, LAURYSSENS Annemie (eindredactie) (1992) - De grond is van ons. De beweging van boeren zonder grond. (A terra é nossa)

SCHATBORN Peter, SZENASSY Istvan L., PITLO Adriaan Prof (1971) - Iconographie du Notariat. Documentation de la Fondation pour le progrès de la science notariale

SEEBOHM ROWNTREE B. (1910) - Comment diminuer la misère: Etudes sur la Belgique (traduction de Land and Labour - Lessons from Belgium)

TESSENS Lucas Lic., DEBAETS Eddy (2005) - De herschikking van het onroerend goed op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw

TESSENS Lucas, GYSELS Monique (2000) - Hoe is het kadastraal inkomen in Vlaanderen verdeeld? (ongelijkheid) - Jaren 2000-2001 - Tabel uit het Jaarverslag van Onroerende Voorheffing 2001, p. 70

THIERS Adolphe (1848) - De la Propriété

VAN GIJN A. (1892) - Herziening van de belastbare opbrengst van ongebouwde eigendommen. Dissertatie.

VAN HERWEGEN Leo (2004) - Een schets van de kadastrale evolutie van het domein de Renesse (Oostmalle)

VANDERMOTTEN Christian (1971) - Le marché des terrains à bâtir dans la région bruxelloise. 1912-1968.

VANDERVELDE Emile (1899) - L'Influence des villes sur les campagnes; la propriété foncière dans les provinces du Luxembourg, de Namur, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale et de la Flandre orientale

VANDERVELDE Emile (2013) - La propriété foncière en Belgique (reprint!)

WILTERDINK Nico. (1984) - Vermogensverhoudingen in Nederland. Ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw.

ZOETE A. (1979) - De documenten in omloop bij het Belgisch Kadaster (1835-1975)