Our category GEOGRAPHY


ALEM Jean-Pierre (s.d.) - Le Liban

ALEXIS F. M.G. (1903) - La Belgique pittoresque. Géographie descriptive. Physique, politique, économique et historique.

ANTONIOU Jim (1988) - Toen & NU Steden. De grote steden van de wereld herleven in levensechte doorkijkreconstructies. Zoals ze nu zijn - zoals ze vroeger waren.

BAETE Hans, e.a. (2009) - Miradal. Erfgoed in Heverleebos en Meerdaalwoud

BASTIAENS Jan, e.a. (2012) - De Kempense Heuvelrug. Een cuesta tussen Kleine Nete en Aa

BOERHAVE BEEKMAN W. (1951) - Hout in alle tijden. deel 3. Bossen, bomen en hout van thans; de voornaamste bostypen en houtsoorten der wereld.

BOISSEL Jean (s.d.) - L'Iran moderne

BRIELS Jo (tekst), PHILIPPE Daniel (foto's) (1982) - Hoog boven België. Luchtfoto's van steden, dorpen en landschappen.

BROECKE, CUPPENS, GOOSSENS, VANMAERKE, VLASSENBROECK, VERFAILLIE ( cartografie: F. DEPUYDT) (1980) - Perspectief op De Tweeledige Wereld.

BRUIJNS Jan, KUIPERS Jan J.B., DE RUITER Jan (1995) - De Zak in vogelvlucht. Borsele: land van dijken en welen.

BRUINS F. (1881) - Landen en volken der aarde

BUIS Jaap (1993) - Holland Houtland. Een geschiedenis van het Nederlandse bos.

BUIS Jaap (1985) - Historia forestis: Nederlandse bosgeschiedenis (twee delen = volledig!)

BUNEL J. (Abbé -), TOUGARD A. (abbé -) (1994) - GEOGRAPHIE du DEPARTEMENT de la SEINE-INFERIEURE. Ouvrage posthume, continué et publié par l'abbé A. Tougard. ARRONDISSEMENT de Rouen.

CABOT & BOUQUET (s.d.) - Le Tchad

CHALINE Claude (s.d.) - Géographie des Iles Britanniques

CHAMPIGNEULLE Bernard (1965) - Promenades dans Fontainebleau, sa Forêt, ses villages

CHOT & GALLOUEDEC & MAURETTE (1924) - La Belgique - Le Congo Belge

CHOT & GALLOUEDEC & MAURETTE (1924) - La Belgique - Le Congo Belge

CLOZIER (s.d.) - Géographie de la France

CLOZIER René (s.d.) - Géographie de l'Allemagne et des Etats Alpestres

COLL (1958) - Internationale Geografische Week 3-10 augustus 1958 - Verslag

CRANMER Jeff, MARTIN Steve (2002) - The rough guide to LAOS

CUYVERS Luc (1981) - Het beheer van onze zeeën. Rijkdom - bedreiging - bescherming.

D'ANGREMOND Kees, HUISMAN Pieter, e.a. (1998) - Watertovenaars. Delftse ideeën voor nog 200 jaar Rijkswaterstaat.

DE BRABENDER Guido, VERVOORT Luc, WITLOX Frank (1992) - Metropolis. Over mensen, steden en centen

DE GROTE REDE (2015) - Het tij gekeerd? Het Zwindebat in perspectief.

DE MEESTER Santina & Johan (2007) - De vier seizoenen in België. Uit in eigen land. (met CD)

DE ROTHSCHILD H. (1896) - Notes Africaines

DE TESTA François (s.d.) - Le Pakistan

DE WOLF Piet (1990) - De Noordzee

DELAUNOIS Herman (1960) - Inventaris van de landschappen: Tome I: provincie Antwerpen

DELVERT Jean (s.d.) - Géographie de l'Asie du Sud-Est

DENIS Pierre (1922) - The Argentine Republic. Its Development and Progress. Translated by Joseph McCabe.

DESPORTES Marc, PICON Antoine (1997) - De l'espace au territoire. L'aménagement en France XVIe - XXe siècles

DETREZ Raymond (2006) - Bulgarije - Landenreeks

Diverse Auteurs (1977) - Grote Wereldstromen.

DOLLFUS (s.d.) - L'Analyse Géographique

DONAINT Pierre (s.d.) - Le Niger

DRAIN (s.d.) - Géopgraphie de la Péninsule Ibérique

DURAND-Dastès François (s.d.) - Géographie de l'Inde

DUURSMA E.K., ENGEL H., MARTENS Th. J.M. (1982) - De Nederlandse delta. Een compromis tussen milieu en techniek in strijd tegen het water.

DUVOSQUEL Jean-Marie, DE CANDT Paul [Aerodata] (1995) - AeroAtlas Antwerpen. Het zuiden van de provincie en de haven. [luchtfotografie]

FERGUSON James (1994) - Venezuela. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.

Fistié Pierre (s.d.) - La Thaïlande

GABRIEL Ed. (s.d.) - Arpentage et levé des plans

Gemeentekrediet. Driemaandelijks tijdschrift [voortgezet als : Tijdschrift van het Gemeentekrediet], SERWEYTENS de MERCKX Ch., MICHEL H. (1963-1964) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Ingebonden jaargangen 17 en 18, nrs 63 t.e.m. 70

George Pierre (s.d.) - Géographie de l'Italie

George Pierre (s.d.) - Géographie de l'Europe Centrale Slave et Danubienne

GEORGE Uwe (1976) - Zand in opmars. Woestijnvorming als toekomstbeeld

GILLE HERINGA, S. (1874) - Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland of alphabetische opgave van gemeenten, steden, dorpen, gehuchten, buitenplaatsen enz. en verder de volksbenaming enz. en eindelijk het cijfer der bevolking v. elke gemeente op 1-1-1873 en gezindheidswijze naar de laatste algemeene volkstelling

GOOSSENS M. (1977) - Ruimtelijke ordening. Toerisme.

GOOSSENS M., KNOPS G., MYS M., VERFAILLIE G., DEPUYDT Fr. Dr Prof. (cartografie) (1985) - België in E.G.-perspectief

GROEN Koos, SCHMEINK Toon (1985) - Dijken

HALKIN Joseph (1929) - Atlas-Handboek van Aardrijkskunde. Overeenstemmend met het modelprogramma der Lagere Scholen (1923)

HEIDERICH Prof. Dr. Franz (1919) - Die Erde. Eine allgemeine Erd- un Länderkunde, 1. Teil: Allgemeine Erdfunde, mit 210 Illustrationen, Zweite Auflage

HEIM Roger Prof (1956) - Atlas der natuurreservaten

HOEKVELD G.A., JOBSE R.B., VAN WEESEP J., DIELEMAN F.M.. (1975) - Geografie van stad en platteland in de westerse landen

HUSTIN André (1980) - La Forêt de Soignes, in: Brabant Spécial 150, pp. 46-55

JONAS Fr. (1938) - Heiden, Wälder und Kulturen Nordwestdeutschlands. Mit 48 Tafeln, in: Repertorium specierum novarum regni vegetabilis, Beihefte, Band CIX, 1

KAMPA Theo, VANDERSMISSEN Hans (1983) - Atlas van de Monumenten in de Zeeuwse Delta

KRANENBURG-LYCKLAMA À NIJEHOLT, MR. M. (RED.) (1976) - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden, water en land uit de provinciale atlas

KUYPERS Julien (1952) - Aan de waterkant (met 48 illustraties)

LAROCHE (s.d.) - La Nigéria

LAURIKS Hedwig (2004) - Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

LAVISSE Ernest, VIDAL DE LA BLACHE Paul, NORA Pierre (préface) (2009) - Histoire de France: Tome I: Tableau de la géographie de la France

LEENDERS K.A.H.W. (1989) - Verdwenen Venen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad, 1250-1750

LOONTIENS Carlo, stadsarchivaris Oostende (1940) - Duin- en strandverdediging langs de Vlaamsche Kust. Helmbeplanting en bebossching der Duinen van de Vlaamsche Kust. Van Kadzand tot Wissant.

MAZIERS Michel, ZWAENEPOEL Jozef, ERKENS Michel (1992) - De opbrengsten van het Zoniënwoud door de jaren heen

MERENNE B., VAN DER HAEGEN H., VAN HECKE E. (1997) - België ruimtelijk doorgelicht (in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet)

NN (2009) - La Somme. Le Guide.

NN (1975?) - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; behelzende eene beschrijving van Staats Vlaanderen.

NN (1999) - The National Geographic Desk Reference.

NN (1989) - Noord-Amerika

NN (1989) - West-Azië

NN (1989) - Zuid-Amerika

NN (1989) - Oost-Azië

NN (1989) - Zuidoost-Europa

NN (1989) - Zuidoost-Azië

NN (1989) - Noord-Afrika

NN (1987) - Les Grands Dossiers de l'Illustration. La France au-dela des mers. Histoire d'un siècle 1843-1944

NN (1989) - Beelden. Maandblad verspreid door de persdienst van de Ambassade van de Rupubliek van Zuid-Afrika. Febfruari-Maart 1989. Nr. 2- 3. Special: Kleine Atlas van Zuidelijk-Afrika.

Pascal De Decker, Michael Ryckewaert, Brecht Vandekerckhove, Ann Pisman, Frank Vastmans & Marie Le Roy (2010) - Ruimte voor wonen. Trends en uitdagingen

PEETERS G. (1986) - De Belgische kust en het Achterland

PITTE Jean-Robert (2001) - Histoire du paysage français de la préhistoire à nos jours. (nouvelle édition revue et augmentée) [old book number 20010075A]

PITTE Jean-Robert (2003) - Histoire du paysage français de la préhistoire à nos jours. (nouvelle édition revue et augmentée)

Rochefort (s.d.) - Géographie de l'Amérique du Sud

ROUGERIE Gabriel (s.d.) - La Côte d'Ivoire

SANDERUS Anthoni (1974) - Verheerlykt Vlaandre. Behelzende Eene algemeene en nauwkeurige Beschryving van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzondere Wetten; alsmede eene Chronologische en Historische opvolging zyner Graaven, tot op Karel den VI tegenwoordig Roomsch Keizer. (3 vols = volledig)

SCHELLEKENS Jozef (eindredactie) (1995) - Bouwkundig erfgoed in het Kempens landschap

SCHURING Harry, VAN DEN BEEMT Fred, VAN RUITEN Tijs (1992) - Veranderend landschap. Opnieuw op reis met oude schoolplaten

SNEYERS E. & SNEYERS G. (1913) - Ons Vaderland. Eenvoudige aardrijkskunde van Balgië.

STEIGENGA-KOUWE Suzanna Elisabeth (1950) - Zeeuws-Vlaanderen

Stichting het Zeeuwse Landschap, BUISE Marc A. (2008) - Het Ontstaan van Zeeland: 26 Aardkundig waardevolle gebieden in de Provincie + Saeftinghe, uit schor en slik

Tijdschrift van het Gemeentekrediet (1997) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 51, nr 202 België ruimtelijk doorgelicht

Tijdschrift van het Gemeentekrediet (1999) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 53, nr 210, De ontginningspolitiek van de overheid in de Zuidelijke Nederlanden, 1750-1830. Een maat voor niets?

TOMICHE (s.d.) - L'Arabie Séoudite

Trotter (2009) - Thailand

VAN DER HAEGEN H., VAN HECKE E., GOOSSENS Modest (1992) - Liber Amicorum Modest Goossens - Acta Geographica Lovaniensia, 33

VAN DER WOUD Auke (2005) - Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848

VAN HOOF Fons, VAN REYBROECK Alb. (1927) - De aarde en de mensch. Aardrijkskundig leer- en werkboekje.

VAN MECHELEN Frans (inleiding) (1972) - Beschermde Landschappen.

VAN MECHELEN Frans Prof Dr, Minister van Nederlandse Cultuur (inleiding) (1972) - Beschermde landschappen (luchtfotografie)

VAN MIEGROET M. Prof Dr Ir, COGGE W. (1972) - Het natuurgebied in een industriële omgeving. Het natuurpark Scheldeland

VAN RENTERGHEM Omer, ROOS Wilma (1995) - Ecuador. Mensen, politiek, economie, cultuur

VANBRUSSEL Emmanuel (2010) - 410.000 bouwgronden onbenut

VANDEPUTTE Omer, DEVOS Filip (2008) - Erfgoedbibliotheek van de Belgische gemeenten - deel 4 - De provincie Antwerpen

VANDEPUTTE Omer, DEVOS Filip (2008) - Erfgoedbibliotheek van de Belgische gemeenten - deel 3 - Oost-Vlaanderen

VANNESTE Dominique (1987) - De pre-industriële Vlaamse stad: een sociaal-economische survey. Interne differentiatie te Gent en te Kortrijk op het einde van de 18de eeuw.

VERKAAIK Oskar (2006) - Pakistan (landenreeks)

VIERS (s.d.) - Les Pyrénées

VON FRIJTAG DRABBE C.A.J. (1972) - Luchtfotografie: wat slechts weinig ogen zagen ...

World Mines Register 1979-80 (1979) - World Mines Register 1979-80. The World- Wide Directory of Mining and Mineral Processing Operations.