Category HISTORY BELGIUM - 547 titles


ADRIAENSSEN Agnes (1999) - Marie-José, Laatste Koningin van Italië.

ALMEY Catherine (1994) - Belgique et Chine au coeur de la guerre froide, 1954-1957. La politique des petits pas.

ANGLESEY, MARQUESS OF (Editor) (1955) - The Capel Letters Being the Correspondence of Lady Caroline Capel and Her Daughters with the Dowager Countess of Uxbridge from Brussels and Switzerland 1814-1817

ANTHIERENS Johan en hofhouding (1990) - Brief aan een postzegel. Kritisch Koningsboek.

ANTHIERENS Johan en hofhouding (1990) - Brief aan een postzegel. Kritisch Koningsboek.

ARON Robert (1977) - Leopold III ou le choix impossible

ARONSON Theo (1970) - De Coburgs van België. Geschiedenis van een vorstenhuis.

ARREN Paul (1985-2005) - Van kasteel naar kasteel (11 delen = volledig)

AVANTI, Anseele E. (naschrift) (1908) - Een Terugblik. Proeve eener geschiedenis der Gentsche Arbeidersbeweging gedurende de XIXe eeuw.

BALFOORT Brigitte, MADDENS Bart, MATTHIJS Herman, SEGERS Veerle & HOSTE Geert, VAN DEN WIJNGAERT Mark (2013) - Zijn wij de KONING te rijk ?

BALTHAZAR Herman, STENGERS Jean, LOMBAERDE Piet, RANIERI Liane, STYNEN Herman, e.a. (1990) - Dynastie en cultuur

BARTELS Adolphe (1836) - Documens historiques sur la Révolution belge (seconde édition)

BATAILLE Henri (2004) - La vie cachée de Leopold II. Les mémoires interdites du valet de Leopold II.

BAUER, VAN CAENEGEM, DEFOORT, FRANCOIS, JANSSENS, DE MAESSCHALCK, VANHEMELRYCK, WILS (1998) - Tussen herinnering en hoop. Geschiedenis en samenleving.

BEELEN Staf, DE POORTER Laurent, HAEYAERT Philippe, VANDENBROEKE Chris (1993) - Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding

BELGIA 2000 (1984) - De Belgische jeugd. Barones de Vaughan. Zwartboek van het Federalisme

BELGIA 2000 (1985) - Toute l'histoire de Belgique. Ces Belges qui firent Bruxelles

Bergeron Louis, Chaussinand-Nogaret Guy, DEVOLDER Conny (2001) - Grands Notables du premier Empire. N° 28. Escaut (Belgique)

BETERAMS F.G.C. (1973) - The High Society belgo-luxembourgeoise (avec celle des arrondissements de Bréda, de Maestricht et de Ruremonde) au début du gouvernement de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas (1814-1815)

BETERAMS F.G.C. (1973) - The High Society belgo-luxembourgeoise (avec celle des arrondissements de Bréda, de Maestricht et de Ruremonde) au début du gouvernement de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas (1814-1815)

BEUSELINCK J. intro (1967) - Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen

BILLEN Claire, CANONNE Xavier, DUVOSQUEL Jean-Marie (onder leiding van -) (1998) - Henegouwen. Duizend jaar kunst en geschiedenis.

BILLIET Jaak (1988) - TUSSEN BESCHERMING EN VEROVERING SOCIOLOGEN EN HISTORICI OVER ZUILVORMING

BOEVA Luc (1994) - Pour les Flamands la même chose. Hoe de taalgrens ook een sociale grens was.

BOGAERT Pieter-Jan (2005) - Reeks van 10 artikelen over incidenten in de Belgische geschiedenis (De Morgen)

BOLOGNE Maurice, VANDERVELDE Emile (inleiding) (1930) - De proletarische opstand van 1830 in België (vertaling van L'insurrection prolétarienne de 1830 en Belgique, 1928)

BOLOGNE Maurice, VANDERVELDE Emile (introduction) (1929) - L'insurrection prolétarienne de 1830 en Belgique. Introduction de Em. Vandervelde.

BREPOELS Jaak (1988) - Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België. (herwerkte uitgave)

BRION René, MOREAU Jean-Louis (1998) - De Generale Maatschappij van België 1822-1997

BROECKX J.L., DE CLERCQ C., DHONDT J. & NAUWELAERTS M.A. (onder redactie van -) (1957) - Flandria Nostra - Ons land en ons volk, zijn standen en beroepen, door de tijden heen (5 volumes = compleet !)

BRONNE Carlo (2005) - Belles étrangères en Belgique, de la reine Margot à Charlotte Brontë. 21 destinées de femmes célèbres qui ont vécu, aimé, souffert parmi nous

BRONNE Carlo (1942) - Léopold Ier et son temps

BRUWIER Marinette en VAN AUDENHOVE Marcel (1990) - De leningen aan gemeenten tussen 1830 en 1860, vóór de oprichting van het Gemeentekrediet. in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg 44, 1990, nr 173, pp. 11-37

BRUWIER Marinette, CONTENT André-Claude, DE BELDER Jos, LIS Catharina (1977) - Arbeidershuisvesting in de 19de eeuw. L'Habitat ouvrier au 19e siècle. in: BTNG-RBHC, VIII, 1977, 3-4 (themanummer - numéro spécial)

BUYENS Frans, DE HAES Leo, HOGENKAMP Bert, MEYNEN Alain (1985) - Vechten voor onze rechten. 60-61 De staking tegen de Eenheidswet.

BWP (1937) - Het Eerste Vlaamsch Socialistisch Congres 20-21 maart 1937 (Antwerpen)

CAPART Alphonse s.j. prof. (1898) - La propriete individuelle et le collectivisme.

CARDIJN Jos. (1950) - Jubelcongres K.A.J. 3 september 1950

CARNIER Marc, GILLEIR Anke, [SCHOPENHAUER Johanna] (1998) - Een vrouw op reis. België anno 1828 volgens Johanna Schopenhauer.

CARNIER Marc, GILLEIR Anke, [SCHOPENHAUER Johanna] (1998) - Een vrouw op reis. België anno 1828 volgens Johanna Schopenhauer.

CATHELIN Jean (1966) - La vie quotidienne en Belgique sous le régime français 1792-1815.

CEULEERS J. Editor (1988) - De stoute jaren '58-'68. Muziek, mode, design, architectuur, fotografie, radio & TV, film, theater, kunst, literatuur.

CLAES Ernest, VAN HAGELAND Albert (1984) - Tussen twee wereldoorlogen. Journalistieke beschouwingen tussen 1918 en 1938.

CLAESSENS Henriette (2002) - Leven en liefdes van Leopold I.

CLAEYS-BOUUWAERT, Chanoine F. (1913) - Le Diocèse et le Séminaire de Gand pendant les dernières années de la domination française 1811-1814.

CLEMENT Piet (2000) - Government Consumption and Investment in Belgium 1830-1940 - THE RECONSTRUCTION OF A DATABASE

CLERCKX Kris (2009) - Reizen in het spoor van Leopold II. Van Koekelberg naar Hong Kong

CLIO, CREUZ Serge (illustrations) (1966) - Pourquoi pas toute l'histoire de Belgique? Tome 1. De l'homme des cavernes à Waterloo. Tome 2.Des barricades de 1830 au Chatelain de Laeken. Tome 3. De Léopold II à Baudouin Ier.

CLOET Michel (1970) - Karel-Filips de Rodoan en het bisdom Brugge tijdens zijn episcopaat (1602-1616) (avec un résumé en français)

CLOSE Robert général (2001) - Léopold III: les non-dits

CLOSE Robert général (2001) - Léopold III: les non-dits

COLENBRANDER H.T. Dr (1927) - Vestiging van het Koninkrijk (1813-1815)

COLIN Gerty (1978) - Liefde en romantiek in het Belgische vorstenhuis

COLL (1965) - Leopold I en zijn tijd

COLL (1961) - Album E. Lousse (4 volumes)

COLL (1975) - Overheidsfinanciën Ancien Régime , Hedendaagse overheidsfinanciën in België van 1740 tot 1860 - Mutatieproces, continuïteit en onderbrekingen

COLL (1988) - La Belgique rétro 1890-1914

COLL (1991) - Image of an age: 1951-1991

COLL (1988) - La Belgique rétro 1890-1914

COLL (1969) - Erasmus en Leuven

COLL. (1982) - Villes en mutation XIXe-Xxe siècles. Steden in ontwikkeling 19de-20ste eeuw. Cities in development 19th-20th centuries. 10th International Colloquium. Spa, 2-5/9/1980. Actes/Handelingen/Records.

COLLIN Paul-Victor (1972) - Abrégé de l'histoire des doctrines économiques et sociales

COLOT Pierre (1984) - Historique des relations entre la Belgique et le Danemark

COOL August [intro] (1956) - 60 jaar verbond der christelijke vakverenigingen van Antwerpen en omstreken 1896-1956 - In dankbaar aandenken aan stichters en pioniers - 30 september 1956

COPPENS Joseph (1975) - Eustachius de Zichinis Erasmi Roterodami canonis quinti interpretatio. Le dernier écrit louvaniste anti-érasmien.

COPPIETERS F. (eindredactie) (1969) - België, een overzicht

CRUYSBERGHS K. Mgr (1948) - Voor outer en heerd ! [Boerenkrijg, 1798]

D'HAENENS A. Prof. Dr, PERSOONS Ernest (1981) - Een verleden voor 10 miljoen Belgen. Bibliocassette 2 (fiches 61-120): Politieke instellingen

D'HAENENS Albert (1980) - 150 years of communities and cultures in Belgium (1830-1980)

DAMMAN A.H., LINKENHEIL G., TIELEMAN J.H., DE VLEESCHOUWER G., TIROUL M. (2005) - Grensverschuivingen tussen België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk, periode 1792 - ca. 1840 en hun metrologische consequenties

DARQUENNE Roger (1965) - Histoire économique du Département de Jemappes. Mémoires et publications de la société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. Vol. 79

DARQUENNE Roger (1978) - La dette publique belge de 1790 à 1830: le cas du Hainaut.

DAVID J. Kanunnik (1887-1908) - Vaderlandsche historie (11 delen)

DE BIE Mark (1990) - DE COBURGER. Leopold I, een monoloog als zelfportret

DE BOCK Walter, DE WILDE Maurice (woord vooraf) (1982) - De mooiste jaren van een generatie. De Nieuwe Orde in België, voor, tijdens en na WO II.

DE BOCK Walter, DE WILDE Maurice (woord vooraf) (1982) - De mooiste jaren van een generatie. De Nieuwe Orde in België, voor, tijdens en na WO II.

DE CLERCK KAREL, DE GRAEVE BIE, SIMON FRANK (1984) - Retrospectief: Dag meester, goedemorgen zuster, goedemiddag Juffrouw: facetten van het volksonderwijs in Vlaanderen 1830-1940

DE CLERCQ Geert (edit.) (1992) - Ter Beurze. Geschiedenis van de aandelenhandel in België, 1300-1990.

DE CLOET J.J. (lid van de Koninklijke Maatschappij van Schoone Kunsten, en Letterkunde te Gent), VAN GRIETHUIZEN Paulus (1826) - Handboek voor Staatsmannen, Kooplieden, Fabrijkanten, Trafijkanten, en Manufakturiers, of Statistiek Tafereel der Nederlandsche Nijverheid. Naar den Tweeden druk, uit het Fransch vertaald, en met vele Bijvoegsels vermeerderd door Paulus Van Griethuizen

DE GRAEVE Peter (2008) - Staat van ontbinding. Essay over de ontsporing van de democratie in België.

De Grote Rede (2013) - Themanummer: De Groote Oorlog en de Zee. De Grote Rede, nr 36, november 2013.

DE HERDT René, DE GRAEVE Bie (1979) - Kinderarbeid van omstreeks 1800 tot 1914

DE JONGHE A. (1982) - Hitler en het politieke lot van België.

DE KEGEL Sam (2015) - Zeg, ken jij de mosselman? Waarom geen enkel beroep blijft bestaan.

DE KOK Harry (red) (1989) - Turnhout den eersten troost der staten

DE KOSTER Margo, DE MUNCK Bert, GREEFS Hilde, WINTER Anne (eds.) (2011) - Werken aan de stad. Stedelijke actoren en structuren in de Zuidelijke Nederlanden 1500-1900. Liber Alumnorum Catharina Lis en Hugo Soly.

de LAUNAY J. (1977) - La Belgique à l'heure allemande

de LAUNAY Jacques (1982) - La vie quotidienne des Belges sous l'occupation (1940-1945)

DE LICHTERVELDE Louis (1922) - Le congrès national de 1830. Etudes et portraits.

DE LICHTERVELDE Louis (1929) - Léopold Ier et la formation de la Belgique contemporaine.

DE MAEYER Jan, HEYRMAN Peter (red.) (2001) - Geuren en kleuren: Een sociale en economische geschiedenis van Vlaams-Brabant 19de en 20ste eeuw

DE MARES Roland e.a. (1930) - La Patrie Belge 1830-1930

DE MEEÛS Adrien (1930) - Histoire de Belgique Illustrée (première ed.)

DE PEYREBRUNE Jacqueline (1993) - Carnets intimes. Le jardin secret du prince Charles de Belgique

DE POST (2006) - 175 jaar democratie - 175 ans de démocratie - 175 Jahre Demokratie

DE PRADT M. (ancien archevêque de Malines) (1820) - De la Belgique, depuis 1789 jusqu'en 1794

DE RYNCK Korneel (2018) - Vroeger was alles anders. Het dagelijks leven in België vlak voor de golden sixties.

DE SAINT-GENOIS Jules (1846) - Les voyageurs belges du XIIIe au XVIe siècle & du XVIIe au XVIIIe siècle.

DE SCHAEPDRIJVER Sophie (1999) - De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog [De Grote Oorlog]

DE SCHAEPDRIJVER Sophie (1997) - De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog [De Grote Oorlog]

DE SEYN Eug. (1952) - GESCHIED- EN AARDRIJKSKUNDIG WOORDENBOEK DER BELGISCHE GEMEENTEN. 2 volumes (volledig)

DE STAPPERS Alexandre [Destappers] (1827) - Mémoire agricole, financier, politique et commercial, tendant a prouver que les biens dont la Banque de Bruxelles a été mise en possession, n'ont jamais cessé d'appartenir à la nation, et qu'il est indispensablement de conserver intact le sol forestier.

DE TROYER I. (1973) - Repertorium van de door België gesloten verdragen. 1830-1940. Répertoire des traités conclus par la Belgique.

DE VOS Luc, e.a. (1991 ? ) - Belgische militaire geschiedenis aan de hand van documenten (1830-1990)

DE VRIES REILINGH H.D., VANHAEGENDOORN M. Dr (1954) - België: lotgenoot in de lage landen

DE WAELE M., GAUS H., VAN EENOO R., UYTTERHAEGEN F. (1986) - Beknopte bibliografie van de Politieke en Sociaal-Ekonomische Evoluties van België 1918-1985 (tweede uitgebreide uitgave)

DE WEERDT Denise (1980) - En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België (1830-1960)

DE WEERDT Denise (1972) - De Belgische socialistische arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm 1872-1880

DE WEERDT Denise (1972) - De Belgische socialistische arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm 1872-1880

DE WEERDT Denise Edit. (1997) - De dochters van Marianne - 75 jaar SVV [Socialistische Vooruitziende Vrouwen]

DE WEERDT Denise, e.a. (1990) - 100 Jaar 1 mei. De geschiedenis van een Strijddag

DE WILDE Bart, BALTHAZAR Herman (voorwoord) (1997) - Witte boorden, blauwe kielen. Patroons en arbeiders in de Belgische textielnijverheid in de 19de en 20e eeuw.

DEBELS Thierry (2010) - Het verloren geld van de Coburgs

DEBOOSERE Sabine, VAN ALBOOM Ria, VAN DEN WIJNGAERT Mark (1992) - Monarchie & Macht. België en zijn koningen.

DEBOOSERE, VAN ALBOOM, VAN DEN WIJNGAERT (1992) - Monarchie & Macht. België en zijn koningen.

DEBRAY France (2008) - EXPO 58 - De grote ommekeer

DECAVELE Johan, VAN CAENEGEM R.C. Prof., SCHÖFFER I. Prof. Dr (1976) - Eenheid en Scheiding in de Nederlanden 1555-1585

DELAET Jean-Louis (edit.)(archiviste de la Ville de Charleroi), FORTI Alain, VAGMAN Vincent, POTY Francis, BADOT Philippe, NEKRASSOFF Serge (1989) - Libre-sur-Sambre. Charleroi sous les révolutions 1789-1799.

DELEN A.J.J. (ex-conservateur-adjoint du Musée Plantin-Moretus) (1944) - Christophe PLANTIN Imprimeur de l'Humanisme

DELEPINNE Berthe (1956) - Le Florilège de Bruxelles

DELPLACE L. S.J. (1899) - La Belgique sous Guillaume I, roi des Pays-Bas

DEMOEN D. (1977) - Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd. 1648/1715/1870

DEMOULIN, Robert. (1938) - Guillaume Ier et la transformation économique des Provinces Belges (1815-1830).

DEMULLIER L. & HEIRMAN A. (1998) - Het nieuws van de XXste eeuw. Vlaamse ooggetuigenverslagen over gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Deel 1: 1900-1949

DEMULLIER L. & HEIRMAN A. (1998) - Het nieuws van de XXste eeuw. Vlaamse ooggetuigenverslagen over gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Deel 1: 1900-1949

DENECKERE Gita (1997) - Sire, het volk mort - Sociaal protest in België 1831-1918

DENECKERE Gita (2011) - Leopold I. De eerste koning van Europa.

DENIS Valentin Dr (1958) - Katholieke universiteit te Leuven 1425-1958

DEREZ Mark, VANDEKERCHOVE Veronique, VELDEMAN Piet, VERSCHAFFEL Tom, e.a. (2006) - Vrijgevochten stad. Leuven en de Revolutie van 1830-1831.

DERINE R., COOLS H.B., e.a. (1981) - 100 jaar water voor Antwerpen

DESAMA Claude, GOTOVITCH José, POORTERMAN Jean, QUADEN Guy, STIENNON Jacques, e.a. (1985) - 1885/1985. Du Parti Ouvrier Belge au Parti Socialiste.

DESCAMPE E. (1947) - Contribution à l'étude de la question Royale, événements - documents, 2 volumes

DESCHEEMAEKER Jacques (1969) - Histoire de La Maison d'Arenberg d'après les archives françaises

DESTREE Jules, BOLOGNE Maurice (intro) (1981) - La lettre au roi [Sire, Il n'y a pas de Belges]

DEVENT Georges (1991) - Zee en duinen. Kusttoerisme in de 19de eeuw.

DEVOGELEER J. (s.d.) - A short history of Belgium in relation to England

DEVOS Greta, VAN DAMME Ilja (2002) - In de ban van Mercurius. Twee eeuwen Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen-Waasland (1802-2002)

DEWEZ (1817/1819) - Abrégé de l'histoire Belgique + Abrégé de l'histoire générale de la Belgique (2ième édition)

DEWEZ M. (1817) - Abrégé de l'Histoire Belgique

DEWEZ M. (1819) - Abrégé de l'Histoire générale de la Belgique (Deuxième édition revue, corrigée et augmentée)

DHONDT, R. & HOCHEPIED G. (1980) - België 1830-1980

DIERKENS Alain, DUVOSQUEL Jean-Marie (1991) - Louise Marie, élève de Redouté, et Léopold Ier en Ardenne

Diverse (1968) - Album Joseph Delbaere

Diverse auteurs (s.d.) - Klasseur met persknipsels over het Belgische koningshuis, vooral over de koningskwestie, Leopold III. Archivalia.

DOULCET-PONTECOULANT (1804) - Exposition de la Situation Administrative du Département de la Dyle au Ier Germinal an 8 , et au Ier Germinal an 13. Mémoire remis par - à son successeur M. de Chaban, et au Conseil-Général du Département.

DRIESKENS Paul Dr (1943) - Levet Scone! Vlaamsche Volksaard - Vlaamsche levenskunst [old book number 19430030]

DUCAMP A. (1884) - Le Cadastre. Notice historique & améliorations à apporter dans ce service.

DUCAMP A. (1884) - Le Cadastre. Notice historique & améliorations à apporter dans ce service.

DUCHÊNE Vincent, SEGERS Yves (2000) - Les revenus de la propriété immobilière belge. Reconstitution d’un poste de la comptabilité nationale, 1830-1913

DUMONT Georges-H. (1942) - Banquibazar. La colonistation belge au Bengale au temps de la Compagnie d'Ostende.

DUMONT Georges-Henri (1974) - La vie quotidienne en Belgique sous Léopold II (1865-1909)

DUMONT Georges-Henri, WILLEQUET Jacques, VERMEULEN Marcel, e.a. (1981) - De dolle jaren in België 1920-1930.

DUMOULIN Michel (2010) - L'Entrée dans le XXième siècle. Nouvelle histoire de Belgique 1905-1918

DUVERGER Erik (1960) - Jan, Jacques en Frans de Moor, tapijtwevers en tapijthandelaars te Oudenaarde, Antwerpen en Gent (1560 tot ca. 1680)

EMMERY Rien (2007) - Prins Karel. Leven in de schaduw van Leopold III

ENGELEN Cor, MARX Mieke (2002) - La dynastie belge. Archives, médailles, sculptures.

ERKENS Michel en VANDE PUTTE Guy (1995) - Beleggen in het Zoniënwoud en Waals-Brabant in de 19e eeuw, in: Zoniën, Jaargang XIX (1995), nr. 1, p. 40-50

ERNALSTEEN J. (1904) - 1830 in de Kempen

ERNEST Victor (1930) - Les Volontaires de Carolorégie en 1830. Préface de Henri Pirenne.

EYNIKEL Hilde (1999) - Damiaan. De definitieve biografie

F.H. (1905) - Notes sur le Siège de la Citadelle d'Anvers en 1832. Etude rétrospective.

FAIPOULT M. - Paul Deprez Dr (1960) - Mémoire Statistique du Département de l'Escaut par M.Faipoult. Ingeleid door Dr. Paul Deprez.

FORESTIER, AMEDEE (PAINTED BY) AND OMOND, GEORGE W T (TEXT BY) (1908) - Belgium

FOUGNIES Arlette (1991) - Karel van Lotharingen en zijn tijd. Catalogus. Koninklijke Bibliotheek Albert I.

FRALON José-Alain (2001) - Boudewijn: De man die geen koning wilde zijn.

FRANCOIS Luc (1977) - Politieke integratie of exclusie ? Belgische notabelen tussen 1785 en 1835

FRANçOIS Luc, LENDERS Piet, VANCOPPENOLLE Chantal (1995) - Entre mission publique et intérêts privés. Histoire des chambres de commerce en Belgique (XVII e-XX e siècle). Dossier accompagnant l'exposition du même nom.

FRANTZEN Piet (red.), DE RIDDER Paul, WITTE Els, VAN DER HAEGEN Herman, e.a. (1999) - Nederlandstalige Brusselaars in een multiculturele samenleving / Nederlandstalige Brusselaars in een multiculturele gemeenschap

GAUS Helmut (1992) - Politieke en sociale evolutie van België (Deel 1)

Gemeentekrediet. Driemaandelijks tijdschrift [voortgezet als : Tijdschrift van het Gemeentekrediet] (1955-1958) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Ingebonden jaargangen 9 t.e.m. 12, nrs 31 t.e.m. 46

Gemeentekrediet. Driemaandelijks tijdschrift [voortgezet als : Tijdschrift van het Gemeentekrediet] (1959-1960) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Ingebonden jaargangen 13 en 14, nrs 47 t.e.m. 54

Gemeentekrediet. Driemaandelijks tijdschrift [voortgezet als : Tijdschrift van het Gemeentekrediet] (1961-1962) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Ingebonden jaargangen 15 en 16, nrs 55 t.e.m. 62

Gemeentekrediet. Driemaandelijks tijdschrift [voortgezet als : Tijdschrift van het Gemeentekrediet], Hannes J. (1967-1968) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Ingebonden jaargangen 21 en 22, nrs 79 t.e.m. 86.

GENICOT Léopold (1990) - Vingt Ans de Recherche Historique en Belgique 1969-1988. Collection Histoire, série in-8, n 82, 1990.

GENONCEAUX L. (1883) - Kleine Geschiedenis van België, vrij bewerkt naar het Fransch

GERARD E. & VOS L. (1996) - Hedendaagse geschiedenis

GERARD E. & VOS L. (1995) - Hedendaagse geschiedenis

GERARD J. e.a. (1984) - De vrouwen die België maakten

GERARD J. e.a. (1984) - De ware geschiedenis van de Vlamingen

GERARD J. e.a. (1984) - De Belgische prinsessen in de kijker - Keizerin Charlotte - Paola

GERARD J. e.a. (1984) - De Walen - Mijnheer Dynamo - De Kronacker Missie

GERARD J. e.a. (1984) - De vrouwen die België maakten

GERARD Jo (1976) - België: de dolle jaren

GERLO Aloïs e.a. (1969) - Erasme & la Belgique [Erasme et la Belgique]

GERRETSON C. Dr (1943) - De tusschenwateren 1839-1867. Diplomatieke documenten verzameld en uitgegeven door - .

GEVERS Lieve (1987) - Bewogen jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging 1830-1894

GEYL P. Prof. Dr (1960) - Noord en Zuid. Eenheid en tweeheid in de Lage Landen.

GILISSEN John (1958) - Le régime représentatif en Belgique depuis 1790

GILISSEN John Prof., DE SCHEPPER Hugo, DOUXCHAMPS-LEFEVRE C., BEKERS J., HANSOTTE G., COPPEJANS-DESMEDT H., MAES J., MAES L. Th., NOTEBAERT A. (1975) - DE BESLUITVORMING VROEGER EN NU. TENTOONSTELLING 15 APRIL - 17 MEI 1975

GISCARD d'ESTAING Antoine (1996) - Léopold III. Un roi dans la tourmente.

GODDING Ph., DE JONG Th., PARMENTIER-PIERRET I., KAPPELHOF T., LIBERT M., DELPORTE L., e.a. (2001) - Het verbruik in de Brabanste steden. La consommation dans les villes brabançonnes.

GOOSSENS Martine (1995) - Ontstaan en groei van het Vlaams Parlement 1970-1995

GORIS J.M. Dr (1983) - België en de Boerenrepublieken. Belgisch-Zuidafrikaanse betrekkingen (ca. 1835-1895)

GORIS Jan, STEVENS Fred, VERAGHERT Karel, GIELIS Marcel (1998) - VOOR OUTER EN HEERD, De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen 1798

GRAUWELS J. (1963) - Een geheim rapport over de Kerkvervolging (1798)

GRAUWEN Wilfried Marcel o. praem. (1978) - Norbertus Aartsbisschop van Maagdenburg (1126 1134). With an English summary.

GUYOT DE MISHAEGEN G. (docteur Pol & Soc) (1946) - Le Parti Catholique Belge de 1830 à 1884. Préface par le comte Carton de Wiart.

HAAG Henri (1946) - Les droits de la cité. Les catholiques démocrates et la défense de nos franchises communales (1833-1836).

HANNES J. Prof. Dr Em. (2007) - De mythe van de omgekeerde transfers. Fiscale prestaties van Vlaanderen, Wallonië en Brabant 1832-1912

HASQUIN (Hervé) - sous la direction de (1979) - Histoire de la laïcité, principalement en Belgique et en France

HASQUIN Hervé (1988) - Dictionnaire d'Histoire de Belgique. Vingt siècles d'institutions, les hommes, les faits.

HAUBEN Hans (1975) - Het vlootbevelhebberschap in de vroege diadochentijd (323-301 voor Christus). Een prosopografisch en institutioneel onderzoek.

HELIN E., GRAUWELS J., THIELEMANS M.-R. (1952) - Inventaire des Archives de la Jointe des Terres Contestées

HENDERICKX Wilfried & SIMOENS Lutgart (1985) - 10 mei 1940, Verhalen van luisteraars

HENDRIKX Jos. Pr. (1931) - De Boerenkrijg. Bewerking naar het geschiedkundig werk van P. Verhaegen.

HENNEAUX-DEPOOTER Louise (1959) - Misères et luttes sociales dans le Hainaut 1860-1869

HERBILLON Jules, GERMAIN Jean (1996) - Dictionnaire des noms de famille en Belgique romane et dans les régions limitrophes (2 vols = complet)

HERNE Claude, MANDEL Ernest (préface) (1988) - 1789 dans les provinces Belgiques. Histoire du capitalisme en Belgique.

Het Tijdschrift van Dexia Bank (vh Tijdschrift van het Gemeentekrediet) (2001) - Het Tijdschrift van Dexia Bank. Jaargang 55, nr 215, Bevolking en voeding in een premoderne economie (1750-1850)

JACOBS Hugo, OORTS Staf, VAN BULCK Jos (redactie) (1999) - Toen we Nederlanders werden en waren ... 1814-1830

JACQUEMYNS G. Prof. Dr (1929) - Histoire de la crise économique des Flandres (1845-1850)

JANSSENS Guy, STEYAERT Kris, PIERRET Bernard (2008) - Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814-1830). Niets meer dan een boon in een brouwketel?

JANSSENS Paul, DUERLOO Luc (1992-1994) - Armorial de la noblesse belge du XVe au XXe siècle (4 vols = complet)

JANSSENS Paul, DUERLOO Luc (1992-1994) - Wapenboek van de Belgische adel (4 vol)

JANSSENS Paul, VAN DEN WIJNGAERT Mark, VERAGHTERT Karel (1985) - Democratisering. Van absolutisme tot particratie.

JONCKHEERE Willy, TODTS Herman (1979) - Leuven Vlaams. Splitsingsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven.

JUSTE Théodore (s.d.) - Le soulèvement des Pays-Bas contre la domination espagnole (1572-1574). Nouvelle edition

JUSTE Théodore (s.d.) - Le soulèvement des Pays-Bas contre la domination espagnole (1572-1574). Nouvelle edition

JUSTE Théodore (1868) - Histoire de Belgique Tome 3 [1715-1865]

KERCKVOORDE Mia (1997) - Marie-Henriette. Een vrouw in de schaduw van een reus, Leopold II.

KERCKVOORDE Mia (1997) - Marie-Henriette. Een vrouw in de schaduw van een reus, Leopold II.

KERVYN DE LETTENHOVE le Baron H. (1898) - Histoire de Flandre: La Flandre Communale depuis les origines jusqu'aux dernières croisades

KERVYN DE LETTENHOVE le Baron H. (1883) - la Flandre Communale depuis les origines jusqu'aux dernières croisades

KLEP Paul M.M. (1981) - Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek in Brabant 1700-1900

KONINCKX Christian (1987) - Koning Leopold III, diplomaat voor de vrede

KOSSMANN E.H. (1982) - De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.

KOSSMANN E.H. (1986) - De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. Deel I: 1780-1914. Deel II: 1914-1980

KURGAN-van HENTENRYK Ginette & LAUREYSSENS Julie (Julienne) (1986) - Un siècle d’investissements belges au Canada

KURGAN-VAN HENTENRYK Ginette (editor), (1999) - Un pays si tranquille. La violence en Belgique au XIXe siècle.

KURGAN-VAN HENTENRYK Ginette Prof. Dr (1982) - Rail, finance et politique: les entreprises Philippart (1865-1890)

KURGAN-VAN HENTENRYK Ginette, JAUMAIN Serge (eds) (1992) - Aux frontières des classes moyennes. La petite bourgeoisie belge avant 1914.

LAMBERTY Max (1971-1973) - De Vlaamse Opstanding. Delen 1 en 2

LAMBILLIOTTE Maurice Editor (1962) - Tentoonstelling te Brussel 1958 [Expo 58, Wereldtentoonstelling]

LANZAC de LABORIE (L. de) (1895) - La domination française en Belgique. Directoire - Consulat - Empire (1795-1814)

LANZAC de LABORIE (L. de) (1895) - La domination française en Belgique. Directoire - Consulat - Empire (1795-1814)

LAUREYS Véronique, VAN DEN WIJNGAERT Mark, FRANçOIS Luc, GERARD Emmanuel, NANDRIN Jean-Pierre, STENGERS Jean (1999) - De geschiedenis van de Belgische Senaat 1831-1995.

LE PATRIOTE (1965) - Les funerailles de la reine Elisabeth

LEDERER André (1984) - La mission du Commandant A. Wittamer en Chine (1898-1901)

LEFEVRE Joseph (1934) - La secrétairerie d'état et de guerre sous le régime Espagnol (1594-1711).

LEJEUNE Rita, STIENNON Jacques, VANELDEREN Francis, HASQUIN Hervé, KURGAN-VAN HENTENRYK Ginette (1975-1981) - La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Série I. Lettres, Arts, Culture. Série II. Histoire, économies, sociétés. (6 vols. Complet!)

LEOPOLD III (2001) - Kroongetuige. Over de grote gebeurtenissen tijdens mijn koningschap (verscheen gelijktijdig in het Frans onder de titel Pour l'Histoire)

LIBERT Alain (2014) - Les plus sombres histoires de l'histoire de Belgique

LIEBAERS Herman (woord vooraf) (1965) - Waterloo 1815 - Prenten, Tekeningen, Documenten

LIEBAERS Herman Edit. (1965) - België onder het Consulaat en het Keizerrijk

LIPMAN MR. J.P. (advokaat te Amsterdam) (1830) - DE SCHEIDING VAN BELGIE IN DERZELVER GEVOLGEN GETOETST

LISSENSR.F. Dr, BROECKX J.L. Prof. Dr., DEVREKER A. Prof. Dr, LUYKX Theo Prof. Dr, DE SMET L. Prof. Dr (Redactie) (1972-1974) - Encyclopedie van Vlaanderen (5 delen = volledig!)

LOGIE Jacques (1980) - 1830, de la régionalisation à l'indépendance

LOUSSE E. Dr (1951) - Diplomatieke geschiedenis sedert 1792

LUYKX Theo Prof. Dr (1972) - La Belgique - Histoire et culture

LUYKX Theo Prof. Dr (inleiding), BOUDEWIJN Koning der Belgen (1973) - Koninklijke toespraken: Een keuze uit de toespraken van Z.M. Koning Boudewijn

LYR René Edit. (1930) - La Belgique Centenaire. Encyclopédie Nationale 1830 - 1930.

MAES Louis Th. Prof. Dr. (redactieleiding) (1978) - Documenten van de Belgische geschiedenis - Delen I en II - Van de prehistorie tot 1830 - Hedendaags België van 1830 tot heden

Marie-Christine van België (2004) - De Breuk. Het waargebeurde verhaal.

MATTHIJS Koen, DRAGUET Michel (1992) - Die Belgier

MAZIERS Michel (1994) - Histoire d'une Forêt periurbaine: Soignes: 1822-1843. Sous la Coupe de la Société Generale.

MERZBACH Col. B.E.M. Charles (s.d.) - Les officiers polonais dans l'armée belge après 1830.

MESSIAEN J.J., PEIREN L. (1997) - Un siècle de solidarité, 1898-1998. Histoire du syndicat socialiste.

MEUWISSEN Eric (1999) - Richesse oblige. La Belle Epoque des Grandes Fortunes

MOERE P. I. VANDER S.J. - CARDINAL FRANCKENBERG. (2001) - De jonge leviten van het seminarie van Gent te Wezel, te Parys, enz., met eene voorafgaende levensschets van den Cardinael Franckenberg en een overzigt der kerkelyke gebeurtenissen van het jaer 1801 tot 1814. Versierd met eene op stael gesnedene print, voorstellende den H. Joseph, Patroon van Belgiën.

MOKE H.-G. (1927) - Le Gueux de Mer ou La Belgique sous le Duc d'Albe.

MOKE H.G. (1850) - Histoire De La Belgique

MONETTE Pierre-Yves (2003) - Beroep: Koning der Belgen. Familie. Entourage. Macht. van A tot Z

MOONS Willy, VAN LOUWE Carlos (Voorwoord) (1986) - Het taboe van Vlaanderen - 40 jaar na de aanslag [Ijzertoren Diksmuide]

MORREN Paul (1997) - Van de dood van Karel de Stoute tot de troonsbestijging van Aartshertog Karel (1477-1515)

MUYLLE Philippe, LANNOY Danny, THEERENS Fons, [LIPPENS] (2008) - Compagnie Het Zoute, 100 jaar in Knokke [Lippens]

NATER Johan P. (1980) - De Tiendaagse Veldtocht - De Belgische Opstand 1830/1831

Nationale Bank van België (1979) - Economische en financiële aspecten van de Brusselse geschiedenis (tweede uitgave)

Nationale Bond voor Belgische Eenheid (1929) - Geschiedkundig overzicht van het Aktivisme

Nationale Bond voor Belgische Eenheid (1929) - Geschiedkundig overzicht van het Aktivisme

NBB (1989) - De fraaie frank. Belgische munten en biljetten sedert 1830

NECKERS Jan, ART J. e.a. Editor (1983) - Geschiedenis van de kleine man

NN (1946) - Kleine bibliographie van onze nationale geschiedenis

NN (1930) - Chambre des Représentants. La Belgique Indépendante 1830. exposition de souvenirs et de documents historiques et parlementaires. Ouverte du 26 juillet au 30 septembre 1930. Catalogue.

NN (1981) - Het parlement exponent van een democratische samenleving 1831-1981

NN (1935) - Blijde Intrede van de Koninklijke Familie te Antwerpen, 12-13 mei 1935, Programma der Plechtigheden, uitgegeven door de Gazet van Antwerpen

NN (1988) - Beelden uit de Belle Epoque. België anno 1900

NN (1930) - Centenaire de la Belgique offert par La Librairie Larousse.

NN (1984) - Belgia 2000. De ware geschiedenis van de Vlamingen. Kortrijk 1302.

NN (1946) - Kleine bibliographie van onze nationale geschiedenis

NN (1988) - Beelden uit de Belle Epoque. België anno 1900

NN (1953) - La Royale Belge Société d'Assurances 1853-1953

NN (1978) - Revue Belge d'Histoire Contemporaine. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. IX, 1978, 1-2

NN (1978) - Revue Belge d'Histoire Contemporaine. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. IX, 1978, 3-4

NN (1976) - Revue Belge d'Histoire Contemporaine. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. VII, 1976, 3-4

NN (1905) - L'Illustration Belge. Publiée a l'occasion du 75me anniversaire de notre indépendance nationale. De No 1 du 9 avril 1905 à No 40 du 24 décembre 1905.

NN (1996) - Revue belge de philologie et d'histoire, fasc.2: Bibliographie de l'histoire de Belgique / Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, afl.2: Bibiliografie van de geschiedenis van België (Volume 74: 1996)

NN (1990) - België en Zijn Koningen. Tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief van 25 september tot 21 december 1990.

NN (1971) - Histoire abregée des Provinces-Unies des Païs-Bas, Où l'on voit leurs progrés, leurs conquêtes, leur Gouvernment, et celui de leurs Compagnies en Orient & en Occident. Comme aussi les Hommes Illustres dans les Armes & les Savans dans les Lettres.

NUYENS Th.W. Dr Em. (1956) - De Staatkundige Geschiedenis der Provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839.

PARENT August (Secrétaire de légation de sa Majesté le Roi des Belges) (1863) - Du commerce de Belgique à propos de l'affranchissement de l'Escaut.

PASCHAL Léon (1924) - Het historisch en politiek noodlot van België. Met een voorrede van Jhr. A.F.De Savornin Lohman.

PEETERS Evert (2004) - Het labyrint van het verleden. Natie, vrijheid en geweld in de Belgische geschiedschrijving (1787-1850)

PEETERS Guido Edit. (1980) - België, een verhaal over land en volk.

PERIER Odilon (2002) - Lieven Bauwens en de opkomst der katoennijverheid in Vlaanderen

PERIER Odilon (2002) - Lieven Bauwens en de opkomst der katoennijverheid in Vlaanderen

PETITJEAN O. Dr (1948) - Leopold II

PHILIPPEN L.J.M. (1942) - Beknopte methodiek der geschiedvorsching

PHILIPPEN L.J.M. (1942) - Beknopte methodiek der geschiedvorsching

PIERARD Louis (1948) - Histoire de la Belgique

PIERRON Sander (1905) - Histoire de la forêt de Soignes. Ouvrage publié sous les auspices de la Direction des Eaux et Forêts et orné de 116 gravures.

PIERSON Marc-Antoine. Woord vooraf van P.-H. Spaak. (s.d.) - De geschiedenis van het socialisme in België.

PIKHAUS Dorothy (1978) - Levensbeschouwing en milieu in de Latijnse metrische inscripties. Een onderzoek naar de invloed van plaats, tijd, sociale herkomst en affectief klimaat.

PIRARD Joseph (1980) - Le pouvoir central belge et ses comptes économiques 1830-1913

PIRENNE Henri (1939) - Geschiedenis van België 4 Vols (volledig)

PIRENNE Henri, VERCRUYSSE Jérôme (1992) - Les Etats Belgiques Unis. Histoire de la révolution belge de 1789-1790

PREVENIER W. (1961) - De Leden en de Staten van Vlaanderen (1384-1405)

PRIMS Floris (1948) - De Antwerpse Broederschappen der XIV-daagse Berechting 1673-1948

PRIMS Floris (1936) - Brieven aan deken Werbrouck (1797) over 'De zaek van de Clergé'

PRIMS Floris Kan. Dr (1943) - De Groote Cultuurstrijd. Tweede Boek. De Christelijke Republiek 1581-1585

Prinses Jean de Mérode (voorwoord) (1936) - Ter nagedachtenis van Albert en Astrid van België met 600 photographische documenten uitgevoerd in kunst-koperdiepdruk

PROVOOST Guido (1976) - Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920

PROVOOST Guido (1976) - Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920

PURAYE Jean, LANG Hans-Otto (Traduction & édition critique) (1973) - Lettres de Léopold Ier à sa sœur la princesse Sophie; à son beau-frère Emmanuel , comte de Mensdorff-Pouilly; à son neveu Alphonse, comte de Mensdorff-Pouilly, 1804-1864

QUICKE Fritz (1947) - Les Pays-Bas à la veille de l'unification bourguignonne (1356-1384). Contribution à l'histoire politique et diplomatique de l'Europe occidentale dans la seconde moitié du XIVe siècle.

RAEPSAET Jean-Joseph (1840) - Journal des Séances de la Commission qui a été chargée, par le roi, en 1815, de rédiger un projet de Constitution pour le Royaume des Pays-Bas - Tome VI des Oeuvres complètes

RASKIN Evrard (1998) - Prinses Lilian, de vrouw die Leopold III ten val bracht

RENARD Claude (1966) - La conquête du suffrage universel en Belgique

RENCY Georges (1934) - Albert, Roi des Belges

RENCY Georges & CUVELIER Joseph & DE RIDDER Alfred (1920) - La Belgique et la guerre (tomes I, II et IV)

RENOY Georges (1979) - Nous, Léopold II

REYNEBEAU Marc (2005) - Een kleine geschiedenis van België

REZSOHAZY Rudolf, Doctor in de Wijsbegeerte en Letteren (1957) - Geschiedenis van de Kristelijke Mutualistische Beweging in België

RIETBERGEN Peter & VERSCHAFFEL Tom (2005) - Broedertwist. België en Nederland en de erfenis van 1830. Tentoonstellingcatalogus.

ROEGIERS Patrick (2003) - Le mal du pays. Autobiographie de la Belgique

RONDOU & MIGNON (1936) - Atlas-Handboek van Belgische Geschiedenis. Negende uitgave.

ROOSES Max (1894) - Oud-Antwerpen - Le Vieil Anvers 1894

ROPPE L. Dr, G.W.A.PANHUYSEN Dr & NUYENS M. (1956) - Rapporten van de Commissarissen in het Departement van de Nedermaas 1797-1800 (De decadaire, resp. maandelijkse rapporten van de commissarissen van het directoire exécutif in het departement van de Nedermaas 1797-1800)

ROSART Françoise, ZELIS Guy (réd.) (1992) - La Monde Catholique et la Question Sociale (1891-1950)

ROTSAERT Arthur (Avocat, Dr en sc. Pol. & Admin.) (1918) - L'Escaut depuis le Traité de Munster (1648) Aperçu historique

ROTSAERT Arthur (Avocat, Dr en sc. Pol. & Admin.) (1918) - L'Escaut depuis le Traité de Munster (1648) Aperçu historique

SACRE Marcel (1964) - Voor elk Arrondissement een Commissaris der Regering. Historiek. Rechtsituering. [Standen en Landen, XXX]

SCHAYES Antoon Willem Bernard (1842) - Dagboek der Gentsche Collatie bevattende een nauwkeurig verhaal Van de Gebeurtenissen te Gent, en elders in Vlaenderen, voorgevallen, Van de jaren 1446 tot 1515.

SCHAYES Antoon Willem Bernard (1842) - Dagboek der Gentsche Collatie bevattende een nauwkeurig verhaal Van de Gebeurtenissen te Gent, en elders in Vlaenderen, voorgevallen, Van de jaren 1446 tot 1515.

SCHEERDER J. Drs (1955) - Geschiedenis der Nederlanden IV: Het Zuiden na 1648

SCHMITZ Yves (1945) - Guillaume Ier et la Belgique.

SCHOLL S.H. dr (redactie), DE BROECK G. dr, GERIN P. drs, LUYKX Theo Prof Dr, NEIRYNCK M. Dr, SIMON A. mgr & MASEREEL Frans [ILLS.] (1963-1966) - 150 jaar Katholieke Arbeidersbeweging in West-Europa 1789-1939 (3 delen = volledig!)

SCHOLLIERS E. (1955) - Van de revolutie tot de inval - Momenten, problemen en figuren uit de Belgische geschiedenis tussen 1830 en 1914.

SCHOLLIERS Peter (1985) - Loonindexering en sociale vrede. Koopkracht en klassenstrijd in België tijdens het Interbellum

SCHOONJANS J. e.a. (1955) - s Lands glorie. Vulgarisatie van de geschiedenis van België door het beeld.

SCHOONJANS J. e.a. (1955) - s Lands Glorie: Vol 1: Het Belgische volk (van het begin tot de XVde eeuw)

SCHOONJANS J. e.a. (1955) - 's Lands glorie. Vulgarisatie van de geschiedenis van België door het beeld.

SIMON, A. (1958) - Aspects de l'unionisme. Documents inédits 1830-1857.

SMIT C. Mr Dr (1965) - Koning Leopold II

SMOLAR-MEYNART A. e.a. (1980) - Sous l'arbre de la Liberté. L'esprit révolutionnaire et l'esprit patriotique Belgiques. 1789 - 1830.

SOLY Hugo, VAN DE WIELE Johan, BLOCKMANS Wim, VAN DER WEE Herman, KUGLER Georg, HUVENNE Paul (1999) - Carolus. Keizer Karel V 1500-1558

SOLY Hugo, VERMEIR René, BAELDE M. Prof. Dr (1993) - Beleid en Bestuur in de Oude Nederlanden. Liber Amicorum Prof. Dr. M. Baelde

STAES J. (1889) - De Belgische Republiek van 1790: Hare Opkomst en haar Ondergang

STALLAERTS Rik & SCHOKKAERT Luc (1987) - Onder dak - Een eeuw volks- en gildehuizen - Tentoonstellinscatalogus.

STENGERS Jean (1997) - De koningen der Belgen - Van Leopold I tot Albert II

STENGERS Jean (1997) - De koningen der Belgen - Van Leopold I tot Albert II

STENGERS Jean (1992) - De koningen der Belgen - Macht en invloed - Van 1831 tot nu

STENGERS Jean (2000) - HISTOIRE DU SENTIMENT NATIONAL EN BELGIQUE DES ORIGINES A 1918 tome 1: Les racines de la Belgique

STENGERS Jean (1978) - Emigration et immigration en Belgique au XIXe et au XXe siècles.

STENGERS Jean (1992) - L'action du roi en Belgique depuis 1831, pouvoir et influence. Essai de typologie des modes d'action du Roi

STENGERS Jean (direction), DE PAEPE Jean-Luc, KURGAN-VAN HENTENRYK Ginette (1975) - Index des Eligibles au Sénat (1831-1893)

STEPHANY Pierre (2000) - Les années vingt et trente. La vie quotidienne en Belgique entre les deux guerres

STEPHANY Pierre (2003) - Les dessous de la Régence 1944-1950 [Charles de Belgique]

STEVENS Fred (1994) - Revolutie en notariaat Antwerpen 1794-1814

STEVERLYNCK Carine (1997) - Kleine martelaars. Een historisch document over misbruikte kinderen, kindermishandeling, incest en prostitutie.

SUYKENS A. (1948) - Franse Revolutie en Boerenkrijg in Klein-Brabant.

TACK Guido, VAN DEN BREMT Paul (1993) - Bossen van Vlaanderen

TACK Guido, VAN DEN BREMT Paul (1993) - Bossen van Vlaanderen

TACK Guido, VAN DEN BREMT Paul (1993) - Bossen van Vlaanderen

TALLIER Pierre-Alain (2004) - Forêts et propriétaires forestiers en Belgique de la fin du XVIIIe siècle à 1914. Histoire de l'évolution de la superficie forestière, des peuplements, des techniques sylvicoles et des débouchés offerts aux produits ligneux.

TASSIER Suzanne Dr (1934) - Histoire de la Belgique sous l'occupation française en 1792 et 1793.

TASSIER Suzanne Dr (1942) - Figures révolutionnaires. XVIIIe siècle.

TEETAERT L. (1982) - Nieuwste Tijd van 1870 tot heden

TERLINDEN CH. Vicomte, DE RIDDER Alfred, BAUDHUIN Fernand, EECKHOUT Georges, DEFOURNY M., VERHAEGEN G. Baron, DE MOREAU P.E. s.j., MéLOT A., NOëL L. Mgr., LECLERE C. (1928-1930) - Histoire de la Belgique Contemporaine 1830-1914 (3 Tomes = complèt)

TERLINDEN Vicomte Charles (1944) - La Révolution de 1830 racontée par les Affiches.

TESSENS Lucas (2006) - De tweede schepping. Het landschap in mutatie (1813-1865), in: Jaarverslag Onroerende Voorheffing 2005, pp. 92-116

THEUNISSEN Paul (1984) - 1950: ontknoping van de koningskwestie

THIELEMANS Marie-Rose & VANDEWOUDE Emile, STENGERS Jean (Préface) (1982) - Le roi Albert au travers de ses lettres inédites 1882-1916

THOMAS Werner (ed.), LOMBAERDE Piet, e.a. (2004) - De val van het nieuwe Troje. Het beleg van Oostende, 1601-1604

THYS Augustin (1891) - De Belgische Conscrits in 1798 en 1799; naar onuitgegeven bescheeden.

THYS Augustin (1891) - De Belgische Conscrits in 1798 en 1799; naar onuitgegeven bescheeden.

Tijdschrift van het Gemeentekrediet (1997) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Register Nummers 1 tot 200 (1947-1997). Auteursregister. Plaatsnamenregister. Onderwerpsregister.

Tijdschrift van het Gemeentekrediet, DECONINCK M. (1982) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 36, nr 141 + bijvoegsel: Repertorium van de Lokale en regionale verenigingen en tijdschriften voor geschiedenis, archeologie en folklore

Tijdschrift van het Gemeentekrediet, LEBLICQ (1986) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 40, nr 157

Tijdschrift van het Gemeentekrediet, SORGELOOS (1985) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 35, nr 153

Tijdschrift van het Gemeentekrediet, STELANDRE (1991) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 45, nr 175

Tijdschrift van het Gemeentekrediet, VERMEIRE (1993) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 47, nr 184. Cholera.

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1990) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 44, nr 171

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1990) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 44, nr 172

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1990) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 44, nr 173

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1990) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 44, nr 174

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1991) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 45, nr 176

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1991) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 45, nr 177

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1991) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 45, nr 178

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1992) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 46, nr 179

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1992) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 46, nr 180

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1992) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 46, nr 181: Repertorium Lokale en regionale verenigingen en tijdschriften voor geschiedenis, archeologie en folklore

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1993) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 47, nr 183

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1993) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 47, nr 185

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1993) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 47, nr 186

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1994) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 48, nr 187

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1994) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 48, nr 188

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1970) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 24, nr 91

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1970) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 24, nr 92

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1973) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 27, nr 103 + Repertorium der gewestelijke en plaatselijke maatschappijen en tijdschriften voor geschiedenis en oudheidkunde

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1998) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 29, nr 111 + Lijst der geklasseerde Monumenten en Landschappen op 31/12/1974

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1950) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 4, nr 12: Historiek van onze gemeentelijke financiën sedert de Franse Revolutie

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1950) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 4, nr 13: Historiek van onze gemeentelijke financiën sedert de Franse Revolutie (vervolg)

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1950) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 4, nr 14: Historiek van onze gemeentelijke financiën sedert de Franse Revolutie (vervolg)

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1950) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 4, nr 15

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1951) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 5, nr 16: De gemeentelijke financiën van 1830 tot 1913.

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1951) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 5, nr 17: De intercommunales voor waterbedeling in België

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1954) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 8, nr 27

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1954) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 8, nr 28

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1954) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 8, nr 29

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1954) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 8, nr 30: De gemeentelijke verdelingsfondsen in het buitenland

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1955) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 9, nr 31

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1955) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 9, nr 32: De financiële tussenkomst van de gemeenten voor werklozensteun

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1955) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 9, nr 33: De financiële tussenkomst van de gemeenten voor werklozensteun (vervolg en slot)

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1956) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 10, nr 36

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1978) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 32, nr 123

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1978) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 32, nr 124

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1978) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 32, nr 125

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1978) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 32, nr 126

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1979) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 33, nr 127

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1979) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 33, nr 128

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1979) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 33, nr 129

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1979) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 33, nr 130

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1980) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 34, nr 131

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1980) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 34, nr 132

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1980) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 34, nr 133

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1980) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 34, nr 134

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1981) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 35, nr 135

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1981) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 35, nr 136

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1981) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 35, nr 137

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1981) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 35, nr 138

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1982) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 36, nr 139

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1982) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 36, nr 140

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1982) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 36, nr 142

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1983) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 37, nr 143 + Bijvoegsel: Geschiedenis van de gemeentefinanciën III: Van de grote economische crisis der jaren dertig tot WO II

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1983) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 37, nr 145

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1983) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 37, nr 146

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1984) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 38, nr 147

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1984) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 38, nr 148

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1984) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 38, nr 149

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1984) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 38, nr 150 + Register op nrs 131-150

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1985) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 39, nr 151

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1985) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 35, nr 152

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1986) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 40, nr 155

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1986) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 40, nr 156

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1986) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 40, nr 158

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1987) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 41, nr 159

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1987) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 41, nr 160 + Bijlagen: Geschiedenis van de gemeentefinanciën

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1987) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 41, nr 161

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1987) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 41, nr 162

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1988) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 42, nr 163

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1988) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 42, nr 164

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1988) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 42, nr 165

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1988) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 42, nr 166

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1989) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 43, nr 167

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1989) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 43, nr 168

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1989) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 43, nr 169

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1989) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 43, nr 170

TORFS Louis (1859) - Fastes des calamités publiques survenues dans Les Pays-Bas et particulièrement en Belgique, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Epidémies, famines, inondations.

U Gent (2000) - Studia Historica Gandensia N° 288 - Licentiaatsverhandelingen in de Geschiedenis. Academiejaar 1998-1999. Samenvattingen.

UBACHS P.J.H. Dr, EVERS, I.M.H. Drs (1994) - Ongewilde Revolutie. Limburgs Maasland onder Frankrijk (1794-1814)

UYTTERHOEVEN DR. J. (s.d.) - Wandplaten: voor het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis

VAN AUDENHOVE Marcel (1983) - Histoire des finances communales - Troisième partie - De la grande crise des années trente à la Deuxième Guerre mondiale

VAN BANNING J.P.D. Mr (1949) - Gebiedsovergang en zijn gevolgen. Getoetst aan de praktijk van de inlijving van Eupen-Malmédy door België.

VAN BELLE J., DHONDT L., PROOST Mija, FRANCOIS L., CROKET B., COOLS F., e.a. (1993-1999) - Boerenkrijgtijdschrift 1798. 19 nummers. Volledige jaargangen 1 t.e.m. 7 (nr 1).

VAN CANNART D'HAMALE F. R.P. [= F.V.C.D.] (1787) - Gedichten opgedragen aen alle Vaderlandslievende [4 gebundelde gedichten]

VAN DE VOORDE Hugo, DELSAERDT Pierre, PRENEEL Louis, VERAGHTERT Karel, D'HOKER Mark (1989) - Bastille Boerenkrijg en Tricolore - De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden

VAN DE VOORDE Hugo, DELSAERDT Pierre, PRENEEL Louis, VERAGHTERT Karel, D'HOKER Mark (1989) - Bastille Boerenkrijg en Tricolore - De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden

VAN DE VOORDE Hugo, DELSAERDT Pierre, PRENEEL Louis, VERAGHTERT Karel, D'HOKER Mark (1989) - Bastille Boerenkrijg en Tricolore - De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden

VAN DEN BOGAERT (Colonel) (1903) - Recherches sur l'Histoire Primitive des Belges. Les Sagas Scandinaves.

VAN DEN DAELE J.H. (2000) - Lieven Bauwens

VAN DEN EECKHOUT Patricia & VANTHEMSCHE Guy (editors) (2001) - Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de - 20ste eeuw

VAN DEN EECKHOUT Patricia & VANTHEMSCHE Guy (editors) (2009) - Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de - 21ste eeuw

VAN DEN EYNDE Maurice (1989) - La vie quotidienne de grands bourgeois au XIXe siècle. Les Warocqué.

VAN DEN WIJNGAERT Mark, BEULLENS Lieve, BRANTS Dana (2002) - Pouvoir et monarchie. La Belgique et ses rois.

VAN DEN WIJNGAERT Mark, DUMOULIN Michel, DUJARDIN Vincent (2001) - Een koningsdrama. De biografie van Leopold III.

VAN DEN WIJNGAERT, DUJARDIN Vincent (2006) - België zonder koning. 1940-1950: de 10 jaar dat België geen koning had

VAN DER STOCK Jan (wetenschappelijke coördinatie), Van Uytven, Soly, Huvenne, Baetens, Blondé, Poulussen, Vandenbroeck, Muchembled, Fabri, Van der Stighelen, Schreurs, Pleij, Coppens, Smeyers, Balis, Vlieghe, Muylle, Materné (1991) - Stad in Vlaanderen. Cultuur en Maatschappij 1477-1787.

VAN DER WEE Herman (coördinatie), BUYST Erik, CASSIERS Isabelle, HOUTMAN-De Smedt Helma, KURGAN-VAN HENTENRYK Ginette, VAN MEERTEN Michelangelo, VANTHEMSCHE Guy (1997) - De Generale Bank 1822-1997.

VAN DEUREN Karel (1975) - Dit Vlaanderen heb ik hartelijk lief! Ons land zoals het eertijds was.

VAN EENO R. (1996) - Revue belge de philologie et d'histoire, fasc.2: Bibliographie de l'histoire de Belgique 1994/ Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, afl.2: Bibiliografie van de geschiedenis van België 1994 (Volume 74: 1996)

VAN GESTEL C. (1956) - Kerk en sociale orde - Historische ontwikkeling en leerstellige inhoud van de sociale leer der Kerk

VAN GINDERACHTER Maarten (2005) - Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgische socialisme voor WO I.

VAN GOETHEM H. Prof. Dr (2008) - De monarchie en 'het einde van België'. Een communautaire geschiedenis van Leopold I tot Albert II

VAN HAEGENDOREN Maurits (1980) - geel en zwart van de driekleur. van oude en andere belgen tot 1980

VAN HAEGENDOREN Mieke (1989) - Van werken krijg je vuile handen. De Belgische Werkliedenpartij 1914-1940

VAN HECKE Willy (1985) - Histoire du logement en Belgique de 1830 à 1889.

VAN ISACKER Karel s.j. (1964) - De internationale te Antwerpen

VAN ISACKER Karel s.j. (1955) - Werkelijk en wettelijk land: De katholieke opinie tegenover de rechterzijde 1863-1884

VAN ISACKER Karel s.j. (1964) - De internationale te Antwerpen

VAN ISACKER Karel s.j. (1965) - Het Daensisme. De teleurgang van een onafhankelijke, christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen 1893-1914

VAN NECK Léon (1902) - 1830 illustré Avant, pendant et après la révolution

VAN OOSTENDORP Johannes, VAN DER HOEVEN H. Dr (bezorgd door -) (1980) - Een fuselier in de Belgische opstand. Aantekeningen van Johannes van Oostendorp over de jaren 1830-1832.

VAN OOSTENDORP Johannes, VAN DER HOEVEN H. Dr (bezorgd door -) (1980) - Een fuselier in de Belgische opstand. Aantekeningen van Johannes van Oostendorp over de jaren 1830-1832.

VAN OPBROECKE Roland (1982) - Radioscoop op ... een kortstondig Verenigd Koninkrijk

VAN OPBROECKE Roland (1982) - Brusselse kant & kunst (delen 1 & 2)

VAN OPBROECKE Roland (1982) - Radioscoop op ... de geboorte van een Staat

VAN OPBROECKE Roland (1982) - Brusselse kant & kunst (deel 2)

VAN ROMPAEY Jan (1973) - De Grote Raad van de hertogen van Boergondie en het Parlement van Mechelen.

VAN ROMPAEY Lies (2003) - Strijd voor waardering. Het COV van 1893 tot 1983 (Christelijk Onderwijzersverbond)

VAN VELTHOVEN Prof. Dr. H., [de LAVELEYE] (1992) - E. De Laveleye en de Vlaamse kwestie

VAN YPERSELE DE STRIHOU Anne en Paul, SCHÖLLER Andre, Grootmaarschalk van het Hof (Woord vooraf) (1970) - LAKEN, een huis voor keizer en koning [Schoonenberg] [Schoenenberg]

VANDAMME Luc (2003) - De medailles van Koningin Elisabeth en Fernand Vanderplancke. Een eeuw medaillekunst.

VANDEN EECKHOUT P. & WITTE E. (1986) - Bronnen voor de studie van de hedendaagse Belgische samenleving

VANDENBROEKE Chris (1984) - Vlaamse koopkracht gisteren vandaag en morgen

VANDEPUTTE R. (1983) - De harde strijd. Beknopte geschiedenis van het ACV. Van Eylenbosch tot Cool

VANDERVELDE Emile (1910) - L'exode rural et le retour aux champs. Deuxième édition entièrement refondue.

VANLANGENHOVE Fernand (1980) - L’Élaboration de la politique étrangère de la Belgique entre les deux guerres mondiales

VANTHEMSCHE Guy (1994) - Le chômage en Belgique de 1929 à 1940. Son histoire, son actualité

VELAERS Jan & VAN GOETHEM Herman (2001) - Leopold III. De Koning, het Land, de Oorlog.

VELAERS Jan & VAN GOETHEM Herman (1994) - Leopold III. De Koning, het Land, de Oorlog.

VENNER J.G.C. Dr (1989) - Beeldenstorm in Hasselt 1567. Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik.

VERBRUGGEN J.F., FALTER Rolf (2002) - 1302. Opstand in Vlaanderen

VERDIN Herman (1971) - De historisch-kritische methode van Herodotus

VERHAEGEN Paul (Conseiller à la Cour d'Appel de Bruxelles) (1910) - Le baron d'Hartemberg, promoteur de l'Union hollando-belge (1766-1846).

VERHAEGEN Pierre (1910) - Les Ravages de l'Ecole Neutre en Hainaut

VERHEYEN Henk (1986) - Promenade in het land van Nacht und Nebel

VERHOEF C.E.H.J. (2000) - Nieuwpoort 1600. De bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog

Verhulst A. & Pareyn L. (red.), BOTS Marcel (1995) - Huldeboek Prof. dr. Marcel Bots. Een bundel historische en wijsgerige opstellen

VERLINDEN Charles Prof. (1955) - Les origines de la frontière linguistique en Belgique et la colonisation franque

VERMEERSCH Joren (2020) - 1349 - Hoe de Zwarte Dood Vlaanderen en Europa veranderde

VERMEERSCH, A.J. Drs (1970) - Vereniging en Revolutie. De Nederlanden 1814-1830.

VERNIERS Louis (1958) - Bruxelles et son agglomération de 1830 à nos jours

VERNIERS Louis (1947) - Het Brevier Der Belgen

VERSTRAELEN Jules (1965) - De grauwe revolutie: inleiding tot de geschiedenis van de arbeidersbeweging

VERVAECK Solange (1965) - Bibliografie van de geschiedenis van België. Bibliographie de l'histoire de Belgique. 1831-1865.

VERVAECK Solange (1962) - Enkele bronnen uit de Franse Tijd. Hun belang voor de sociale geschiedenis

VOET L. (1973) - DE GOUDEN EEUW VAN ANTWERPEN. Bloei en uitstraling van de Metropool in de zestiende eeuw.

VOS Ir. H. (1936) - Waar het op staat. Het plan van de arbeid verdedigd

VOS Louis Dr (1982) - Bloei en ondergang van het A.K.V.S. - Geschiedenis van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging 1914-1935 (delen I+II = volledig !)

VOS Louis, DEREZ Mark, DEPRAETERE Ingrid, VAN DER STEEN Wivina (1988) - De stoute jaren. Studentenprotest in de jaren zestig.

WHITE Charles (1836) - Revolution Belge de 1830. Traduit de L'anglais Sous Les Yeux de L'auteur Par Miss Mary Corr. (3 Tomes = complèt) [or. title The Belgic Revolution - 1835]

WILLEMSEN A.W. Dr (1969) - Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940.

WILLEQUET Jacques (inleiding), SOMERHAUSEN C. (red.) (1980) - België in de politieke karikatuur 1830-1980

WILS Lode (1959) - De politieke oriëntering van de Vlaamse Beweging (1840-1857)

WILS Lode (1969) - Het Daensisme. De opstand van het Zuidvlaamse platteland

WILS Lode (1955) - De ontwikkeling van de gedachteninhoud der Vlaamse beweging tot 1914. Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreding. Jaargang XLIX Nr. 5-6 Verhandeling 442-443

WITLOX Jos. (1930) - Leopold I Stichter van de Belgische Dynastie. Schets van zijn leven en van zijne regeering - Leopold II onze tweede koning. Zijn leven, zijn werk en zijn regeering. - Albert I.

WITLOX Jos. (1930) - Ons vorstenhuis, Leopold II, onze tweede koning: zijn leven, zijn werk en zijn regeering

WITTE Els (1973) - Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische steden 1830-1848. (enkel deel 1 !)

WITTE Els (1973) - Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische steden 1830-1848. (delen 1 en 2 = volledig !)

WITTE Els (2009) - Voor vrede, democratie, wereldburgerschap en Europa. Belgische historici en de naoorlogse politiek-ideologische projecten (1944-1956)

WITTE Els Prof. Dr (intro) (1989) - 200 jaar vrijzinnigheid in België 1789-1989

WITTE Els, CRAEYBECKX Jan, MEYNEN Alain (1997) - Politieke geschiedenis van België. Van 1830 tot heden

WITTE Els, DE GROOF Jan, TYSSENS Jeffrey (red.), BRIFFAERTS Jan (1999) - Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis. - Le pact scolaire de 1958. Origines, principes et application d'un compromis belge.

WITTE Els, DE PRETER René (redactie), BRUWIER Marinette, STEENHAUT Wouter, VANTHEMSCHE Guy, VERWILST Herman (1989) - Samen sparen : de geschiedenis van de spaarbank CODEP en haar voorlopers [Coop-Deposito's]

WITTE Els, TYSSENS J. (1995) - De tuin van Akademos: Studies naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de Vrije Universiteit Brussel

WYFFELS Carlos (1980) - Permanente Tentoonstelling. Doorheen de Nationale Geschiedenis. Deel I en II