Our category HISTORY HOLLAND


AALBERS J., PRAK M. (redactie) (1987) - De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden

AARSBERGEN Aart, e.a. (1987) - Kroniek van Nederland

BAELDE M., e.a. (1984) - Willem van Oranje. Een staatsman in de zestiende-eeuwse Nederlanden.

BEELAERTS VAN BLOKLAND (voorwoord), OUDENDIJK K.E., GEYL P. (1948) - Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den vrede van Munster 1648-1948

BLONDÉ B. (1987) - De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch, 1500-1550

BLUMBERGER Petrus J.TH. (oud-Nederlandsch-Indisch Bestuursambtenaar) (1935) - De communistische beweging in Nederlandsch-Indië

BOSSENBROEK Martin, KOMPAGNIE Jan H. (1998) - Het Mysterie van de Verdwenen Bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw.

COLENBRANDER H.T. Prof Dr (1935) - Willem I Koning der Nederlanden. Tweede deel 1815-1830

COUVEE, D.H. & PIKKEMAAT, G. (1963) - 1813-15, ons koninkrijk geboren.

DE JONG Lou Dr (1974) - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 5 (eerste helft) Maart 1941 - juli 1942

DE LANNOY Charles, VANDER LINDEN Herman (1911) - Histoire de l'Expansion Coloniale des Peuples Européens. Néerlande et Danemark (XVIIe et XVIIIe siècles) (ouvrage ayant obtenu le Prix du Roi)

DE VRIES Johan (1973) - De Nederlandse Economie tijdens de 20ste eeuw. Een verkenning van het meest kenmerkende

DELAHAYE Albert (1980) - Holle boomstammen - De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen

DOORN Jacqueline (1984) - De prijs van het bloed 1584-1625. De kinderen van Willem van Oranje, hun rol en hun lot.

DRÖGE Philip (2004) - Het Oranjekapitaal. Een onderzoek naar het vermogen van de invloedrijkste familie van Nederland.

EPHIMENCO Sylvain (2004) - Het land van Theo van Gogh: de multiculturele desintegratie.

FRITSCHY J.M.F. Dr (1988) - De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801).

FUCHS J.M., SIMONS W.J. (1978) - Shell Journaal van Nederlandse stadspoorten

GRAAF, DR. H.J. DE (RED.) (1955) - Nederlanders over de zeeën. 350 jaar geschiedenis van Nederlands buitengaats

HERMANS Dorine, HOOGHIEMSTRA Daniela (2008) - Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland (1813-1890)

HOFSTEE E.W. Prof (1981) - Korte demografische geschiedenis van Nederland van 1800 tot heden.

JAPIKSE Dr. N. (1937) - De geschiedenis van het Huis van Oranje Nassau. 2 delen.

JAPPE ALBERTS,W. & J.M.VAN WINTER (1967) - Nederland voor honderd jaar

KIKKERT J.G. (2006) - Geheimen van de Oranjes III. Minder bekende episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau.

KIKKERT J.G. (2006) - Lodewijk Napoleon. Koning van Holland

LENSEN Leo, HEITLING Willy H. (1983) - Stad in de Middeleeuwen. Dagelijks leven in Zutphen

MAK Geert (2002) - Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan honderd reportages.

NIX J.C. (1983) - Jhr. Mr. D. T. Gevers van Endegeest en de Belgische opstand. Tekeningen van een Haagse schutter 1831-1833

PORS Henk (2000) - De Prins van Wieringen. De internering van kroonprins Friedrich Wilhelm op Wieringen (1918-1923) en zijn verdere levensloop

RAAIJ, S. VAN; SPIES, P (1988) - In het gevolg van Willem III & Mary. Huizen en tuinen uit hun tijd

RIEMENS H. Dr (1935) - Het amortisatie-syndicaat. Een studie over de staatsfinanciën onder Willem I.

ROEBROECK E. Dr (1967) - Het land van Montfort. Een agrarische samenleving in een grensgebied 1647-1820

ROPPE L. , ROGIER L.J. (voorwoord) (1962) - Een omstreden huwelijk. Koning Willem Frederik, Graaf van Nassau en de Gravin van Nassau geboren Henriette d'Oultremont de Wégimont

SCHAMA Simon (1989) - Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780-1813 (vert. van Patriots and liberators - 1977)

SCHAMA Simon (1998) - Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw. (vertaling van The Embarrassment of Riches)

SCHAMA Simon (1988) - Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw. (vertaling van The Embarrassment of Riches)

SLAGER Kees (2003) - De ramp: een reconstructie van de watersnood van 1953

SPLIETHOF Marieke E. Drs (Editor) (2002) - Oranje-Nassau van A tot Z. Biografieën en stamboom van 1146 tot 2001

TAMSE C.A. (2002) - Het Huis van Oranje & andere politieke mythen

TAMSE C.A. Edit. (1979) - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis

TANGELDER F.B.M. Dr (1972) - Nederlandse rekeningen in de pondtolregisters van Elbing 1585-1602.

TIMMERMANS J.J.M. (1972) - De glorie van Nederland

VAN DEN BOOGAART E. e.a. (1982) - Overzee: Nederlandse koloniale geschiedenis, 1590-1975.

VAN DER HEIJDEN Manon (2006) - Geldschieters van de stad. Financiële relaties tussen stad, burgers en overheden 1550-1650.

VAN DER WOUD Auke (1998) - De Bataafse Hut. Denken over het oudste Nederland (1750-1850)

VAN DER WOUD Auke (2010) - Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland.

VAN EEGHEN I.H. Dr (1974) - De Gilden: Theorie en Praktijk

VAN HOUTTE Paul (1915) - Le crime de Guillaume II et la Belgique. Récits d'un témoin oculaire.

VAN HULZEN Joh. (1938) - Onze Vaderlandse Geschiedenis.

VERWEY Gerlof (1980) - Op zoek naar het wezenlijke in de Nederlandse geschiedenis

VOS Aart (2007) - Burgers, broeders en bazen. Het maatschappelijk middenveld van 's-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw.

WENNEKES Wim (1994) - De aartsvaders: grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven

WENNEKES Wim (2001) - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.

WILL Chris (2002) - Sterk water. De Hollandse waterlinie