Category JUDAICA - 16 titles


ABICHT Ludo (2006) - Geschiedenis van de Joden van de Lage Landen.

ATTALI Jacques (2002) - Les Juifs, le Monde et l'Argent. Histoire économique du peuple juif

ATTALI Jacques (2003) - De joden, de wereld en het geld (vertaling van Les Juifs, le Monde et l'Argent. Histoire économique du peuple juif - 2002)

BROWN Michael (1992) - Bloed aan onze handen. De tragische geschiedenis van de Kerk en het Joodse volk

CATANE Moshe (1984) - Jérusalem. A travers trois millénaires.

GIDAL, NACHUM T. (1998) - De Joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar republiek

HAUSNER Gideon, Préface de René Cassin, Introduction par Barbara Tuchman (1966) - Justice à Jerusalem. (traduit de l'anglais par Pierre Javet)

HERTZBERG Arthur Prof, HIRT-MANHEIMER Aron (1998) - Joden. Identiteit en karakter van een volk

LAVERGNE C. (O.P.) (1937) - Guide pratique de chronologie biblique

MARCU Valeriu (1936) - De verdrijving der joden uit Spanje (vert. van Die Vertreibung der Juden aus Spanien - 1934)

NANTET Jacques (1956) - Les Juifs et les nations. Préface de Jacques Madaule.

PEYREFITTE Roger (1965) - Les Juifs.

SAERENS Lieven (2014) - Onwillig Brussel. Een verhaal over jodenvervolging en verzet.

VAN DOORSLAER Rudi (1995) - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België 1925-1940

VERMATT Emerson, voorwoord Prof. Dr. Bob Smalhout (2003) - Het is allemaal de schuld van ... Joden en Amerikanen! Anti-Amerikanisme - Ant-Zionisme - Anti-Semitisme

ZUIDEMA Willem (1988) - Gods partner. Ontmoeting met het jodendom