Category POETRY - 13 titles


BUNING J.W.F. Werumeus (s.d.) - Verzamelde gedichten

CONTACT-LENS (s.d.) - 30 handgeschreven gedichten.

DI PRIMA Diane (1979) - Revolutionaire brieven

HEYSE Paul / SPITTELER Carl (s.d.) - Verhalend en essayistisch proza alsmede Gedichten

MOENS Wies (1974) - Gedichten 1918-1974.

NN (1992) - La Bibliothèque de Poésie: La Poésie Romantique (I) - La Poésie Romantique (II) Victor Hugo - La Poésie Populaire

PESSOA Fernando, WILLEMSEN August (vert.) (2001) - Gedichten

STOKES C.S. (1941) - Sanctuary. Foreword by The Crown Princess of Greece, Note by F.C. Sturrock, Introduction by P.N. Barrett, Preface by J. Stevenson-Hamilton, Poems by C.S. Stokes

VAN ITTERBEEK Eugeen (1980) - Dichters en Dichtkunst uit Europa - Poètes et Poésie d'Europe - Poets and Poetry from Europe - Dichter und Dichtung aus Europa 1950-1980

WAGENVOORT Prof. Dr. H. (1944) - Muziek der spheren. Bloemlezing van de schoonste gedichten uit de wereldpoëzie, benevens den oorspronkelijken tekst voor zoover het betreft gedichten in de latijnsche, fransche, engelsche of duitsche taal. De Oudheid.

WILMINK Willem (1994) - Ik heb de liefde lief. De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie.

WILMINK Willem (1997) - Ik heb de liefde lief. De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie.

YEATS W.B. / SHAW Bernard / O'NEILL Eugene (s.d.) - Gedichten / Toneel